flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Положення про взаємодію Господарського суду Миколаївської області із засобами масової інформації, журналістами

                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                         Рішення зборів суддів 

                         Господарського суду 

                         Миколаївської області 

                         від 29.05.2015 № 6

 

 

Положення

про взаємодію Господарського суду Миколаївської області

із засобами масової інформації, журналістами

(із змінами, внесеними Рішенням зборів суддів

Господарського суду Миколаївської області від 20.05.2016 № 6)

 

Це положення визначає особливості взаємодії Господарського суду Миколаївської області (далі — суду) із засобами масової інформації, журналістами (далі — ЗМІ).

Положення розроблено на підставі законодавства України, зокрема Конституції України, Законів України «Про інформацію» від 02.10.1992 № 2657-XII, «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» від 16.11.1992 № 2782-XII, «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» від 23.09.1997 № 539/97-ВР, «Про телебачення і радіомовлення» від 21.12.1993 № 3759-XII, «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 № 2453-VI  (із змінами, внесеними Законом «Про забезпечення права на справедливий суд» від 12.02.2015 № 192-VIII), «Про доступ до судових рішень» від 22.12.2005 № 3262-IV, «Про державну таємницю» від 21.01.1994 № 3855-XII, «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР, «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI, а також на підставі Рекомендацій Міжнародної конференції "Зміцнення довіри до судової влади через покращення взаємної комунікації", схвалених Рішенням Ради суддів України від 12.03.2015 № 14, та інших підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють забезпечення взаємовідносин судів і ЗМІ.

  1. Організація взаємодії Господарського суду Миколаївської області зі ЗМІ

1.1. Організацію роботи із взаємодії суду та ЗМІ здійснює голова суду (або особа, яка у встановленому законом порядку виконує обов'язки голови суду), керівник апарату суду (або особа, яка у встановленому законом порядку виконує його обов'язки). Контактними особами для ЗМІ зі сторони суду виступають зазначені вище посадові особи, суддя-спікер та особа, відповідальна за спілкування зі ЗМІ, а в разі відсутності останньої — інша особа, яку призначає керівник апарату суду.

(Пункт 1.1. змінено згідно з Рішенням Господарського суду Миколаївської області від 20.05.2016 № 6).

1.2. Висвітлення поточної діяльності суду у ЗМІ, в тому числі про заходи, які проводитиме суд (дні відкритих дверей, прес-конференції, брифінги, урочисті заходи тощо) відбувається шляхом завчасного розміщення на офіційному веб-сайті суду відповідних прес-анонсів, розсилання прес-релізів у ЗМІ.

1.3. Організаційне сприяння виконанню представниками ЗМІ професійних обов’язків та забезпечення їх інформаційними матеріалами про той чи інший захід забезпечує особа, відповідальна за роботу із ЗМІ.

1.4. Зміст цього Положення доводиться до відома представників ЗМІ через розміщення на веб-сторінці Господарського суду Миколаївської області на порталі «Судова влада України».

  1. Доступ представників ЗМІ до приміщення суду

2.1. Представники ЗМІ повинні дотримувати порядку допуску до адміністративного будинку Миколаївської обласної ради по вул. Адміральська, 22, в будівлі якої розташовано Господарський суд Миколаївської області. Представники ЗМІ повинні дотримувати  Правил пропуску осіб до приміщень судів та  на їх територію транспортних засобів, затверджених наказом Державної судової адміністрації України  та Міністерства  внутрішніх справ України від 12.09.2005 N 102/765.

2.2. Представники ЗМІ (друкованих та електронних ЗМІ, радіо- і телекомпаній тощо), відвідуючи Господарський суд Миколаївської області з метою виконання професійних обов’язків, мають бути обізнані:

— з необхідністю розуміння принципів діяльності органу судової влади та прояву поваги до суддів;

— з гарантіями кожної особи на повагу до приватності та з правовою відповідальністю журналіста за розголошення конфіденційної інформації (втручання у приватне життя);

— з поняттям презумпції невинуватості;

— з інформацією про право кожного на справедливий судовий розгляд його/її справи неупередженим судом;

— з правовими наслідками поширення недостовірної інформації. 

2.3. Присутність працівників ЗМІ у приміщенні суду не повинна створювати незручностей для інших відвідувачів суду.

2.4. З метою створення сприятливих умов для здійснення журналістами,  працівниками ЗМІ суд здійснює акредитацію представників ЗМІ. Акредитація журналіста, працівника засобу масової інформації здійснюється безоплатно на підставі його заяви  або подання засобу масової інформації, оформлених відповідно до вимог Закону України «Про інформацію».

2.5. Акредитація представників ЗМІ на офіційні заходи у суді за межами судового розгляду здійснюється на кожен захід окремо шляхом складання відповідних списків особою, відповідальною за роботу зі ЗМІ. Списки представників ЗМІ, які висловили бажання бути присутніми на відкритому офіційному заході суду (День відкритих дверей, прес-конференція, брифінг, урочисті заходи тощо), складаються на основі телефонних, письмових, надісланих електронною поштою заяв або подань, оформлених відповідно до вимог Закону України «Про інформацію» та поданих у часових межах, визначених у прес-анонсі суду.

2.6. Відсутність акредитації не може бути підставою для відмови в допуску журналіста, працівника засобу масової  інформації  на  відкриті заходи,  що  проводить суд. 

2.7. У разі якщо кількість представників ЗМІ, які виявили бажання акредитуватися на захід, перевищує наявну кількість місць у приміщенні, де відбувається захід, особа, відповідальна за роботу суду із ЗМІ, через брак технічних можливостей для забезпечення присутності або зйомки усіх ЗМІ може припинити акредитацію з поясненням цієї причини. 

  1. Доступ представників ЗМІ в судові засідання

3.1. Розгляд справ у господарських судах відкритий, крім випадків, коли це суперечить вимогам щодо охорони державної, комерційної або банківської таємниці, або коли сторони чи одна із сторін обґрунтовано вимагають конфіденційного розгляду справи і подають відповідне клопотання до початку розгляду справи по суті. Про розгляд справи у закритому засіданні або про відхилення клопотання з цього приводу виноситься ухвала.

3.2. Відвідування відкритих судових засідань суду представниками ЗМІ здійснюється без попередньої акредитації за пред'явленням службового посвідчення чи іншого документу, який підтверджує їх повноваження.

3.3. Присутні у залі судового засідання журналісти не є учасниками судового процесу.  Законодавством не надано журналістам права ставити запитання суддям або сторонам у справі під час судового засідання.

3.4. Представники ЗМІ, присутні у залі судового засідання, мають дотримуватись вимог процесуального законодавства та визначених законодавством загальних правил поведінки у залі судового засідання:

— вставати при вході до залу судового засідання суддів та при їх виході;— стоячи заслуховувати рішення суду;— дотримувати тиші;— виконувати розпорядження головуючого судді у справі;— додержувати в судовому засіданні встановленого порядку;— утримуватися від будь-яких дій, що свідчать про явну зневагу до суду або встановлених у суді правил.

 3.5. Представники ЗМІ мають утримуватися  від будь яких дій, що свідчать про їх реакцію на перебіг судового процесу, а також іншої публічної демонстрації свого ставлення до подій; які відбуваються в судовому засіданні. 

Непокора чи ігнорування зауважень судді може кваліфікуватися як прояв неповаги до суду і може стати підставою для примусового видалення із залу судового засідання. За вчинення будь-ким дій, які свідчать про явну зневагу до суду або встановлених в суді правил винні особи притягуються до відповідальності, встановленої законом.

 3.6. Журналісти та інші особи, присутні на відкритому судовому засіданні, мають право робити письмові нотатки. Особи, присутні у залі судового засідання та представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів

3.7. Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, теле-, відео-, звукозапису із застосуванням як стаціонарної (непересувної), так і пересувної  апаратури, а також трансляція (повна чи часткова) судового засідання по радіо і телебаченню допускаються лише на підставі ухвали суду

3.8. Для здійснення фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню представники ЗМІ звертаються завчасно (за три дні) із відповідним клопотанням до судді, головуючого у справі. Клопотання складається у довільній формі на редакційному бланку. Орієнтовний зразок клопотання (Додаток № 1 до цього Положення) розміщається на офіційному веб-сайті Господарського суду Миколаївської області. Клопотання підлягає реєстрації в канцелярії суду.

3.9. В ухвалі суду про дозвіл на проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, теле-, відео-, звукозапису із застосуванням як стаціонарної (непересувної), так і пересувної  апаратури, а також трансляції (повної чи часткової) судового засідання по радіо і телебаченню можуть бути встановлені заборони і обмеження, зокрема, щодо місць розташування представників ЗМІ (журналістів, операторів, інженерів тощо) та апаратури, часу та тривалості здійснення фото- і кінозйомки, теле-, відео-, звукозапису тощо.

Особи, які проводять зйомку та запис у судовому засіданні, повинні залишатися на визначених місцях і дотримуватися порядку протягом усього судового засідання. Фотографам, операторам та іншим особам не дозволено пересуватися залом судового засідання під час слухання справи.

3.10. Журналісти та представники ЗМІ, які планують проводити в залі судового засідання фото- і кінозйомку, теле-, відео-, звукозапис із застосуванням  різних типів апаратури, а також транслювати судові засідання по радіо і телебаченню, завчасно (не менше ніж за добу) повідомляють про такі заходи керівника апарату суду (особу, яка виконує його обов'язки) для створення необхідних умов для проведення зазначених дій.

3.11. У випадку розгляду в суді резонансних судових справ і великої уваги преси до них керівник апарату суду (особа, яка виконує його обов'язки) залежно від технічних можливостей суду (кількість місць у залі судового засідання, достатня площа приміщення тощо) має забезпечити рівний доступ у відкрите судове засідання і працівникам ЗМІ,  і представникам громадськості.

3.12. Маючи намір проводити фото- і відео зйомку у приміщенні суду, де перебувають відвідувачі в очікуванні інших судових засідань, журналісти мають зважати на норми ст.  307 Цивільного кодексу України, відповідно до якої фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою. Фізична особа, яка погодилася на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, може вимагати припинення публічного показу їх у тій частині, яка стосується її особистого життя. 

  1. Проведення інтерв’ю із суддями

4.1. Правовий статус інтерв’ю полягає у тому, що журналіст і суддя або працівник апарату суду є співавторами інтерв’ю.

4.2. Під час планування інтерв’ю з головою суду та його заступником, суддями журналісти мають усвідомлювати можливість обмеження тематики спілкування через те, що згідно з Кодексом суддівської етики суддя не має права:

 — робити публічних заяв;

коментувати в засобах масової інформації справи, які перебувають у провадженні суду;

піддавати сумніву судові рішення, що набрали законної сили;

розголошувати інформацію, що стала відома йому під час розгляду справи.

     4.3. Як співавтор, суддя, працівник апарату суду  має право ознайомитися з підготовленим до поширення матеріалом, внести свої корективи у текст власних відповідей, якщо їхній зміст викривлено, погодити назву матеріалу тощо.

4.5. З метою ефективного використання часу та з огляду на завантаження власного робочого графіку суддя або працівник апарату суду може встановити чіткі часові рамки свого спілкування з журналістом.

  1. Запити представників ЗМІ

5.1. Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI, Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР журналісти, представники ЗМІ мають право звертатися до Господарського суду Миколаївської області з відповідними інформаційними запитами, зверненнями та отримувати відповідь у строки, встановлені законодавством.

5.2. Запити на публічну інформацію повинні бути оформлені відповідно до вимог Закону Україну «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI. Доступ до публічної інформації про діяльність суду обмежується, якщо вказана інформація є інформацією з обмеженим доступом (конфіденційна, таємна, службова інформація).

 5.3. Звернення представників ЗМІ мають бути оформлені згідно з вимогами Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР. 

  1. Доступ журналістів до судових рішень, матеріалів судового процесу

6.1. Доступ осіб до судових рішень здійснюється у порядку, встановленому Законом України «Про доступ до судових рішень».

6.3. Доступ представників ЗМІ до судових рішень і матеріалів судового процесу забезпечується такими способами:

— присутністю журналіста під час розгляду справи та проголошення судового рішення  в суді;

оприлюдненням судових рішень у мережі Інтернет в Єдиному державному реєстрі судових рішень на веб-порталі «Судова влада України» (www.reyestr.court.gov.ua);

публікацією текстів судових рішень у друкованих засобах масової інформації.

 6.4.  Публікація текстів судових рішень у друкованих виданнях здійснюється у порядку, встановленому Законом України «Про доступ до судових рішень».

  1. Суддя-спікер

7.1. Суддя-спікер — обраний зборами суддів Господарського суду Миколаївської області суддя цього суду, уповноважений надавати офіційні коментарі, інтерв’ю від імені суду представникам засобів масової інформації, брати участь у прес-конференціях, брифінгах, інших заходах публічного характеру.

7.2. У разі неможливості виконання обов’язків суддею-спікером (тимчасова непрацездатність, відпустка, відрядження, звільнення судді тощо) збори суддів своїм рішенням можуть обрати іншого суддю, який на час відсутності судді-спікера виконує його обов’язки.

7.3. Кандидатура судді-спікера може бути запропонована будь-яким суддею Господарського суду Миколаївської області, а також самим суддею, який бажає бути обраним. Згода судді на обрання спікером є обов’язковою.

7.4. Збори суддів мають право у будь-який момент переобрати суддю-спікера. Повноваження судді-спікера припиняються також на підставі відповідного рішення зборів суддів у випадку відмови судді від продовження виконання обов’язків спікера або звільнення з посади судді Господарського суду Миколаївської області.

7.5. Суддя-спікер: – бере участь у регулярних або спеціальних прес-конференціях, брифінгах, інших заходах публічного характеру за участю представників засобів масової інформації; – бере участь у розробці комунікаційної стратегії суду; – надає офіційні коментарі, відповіді, інтерв’ю від імені суду представникам засобів масової інформації, у тому числі у справах, що становлять суспільний резонанс; – погоджує за дорученням голови суду прес-релізи, які готує прес-секретар суду; – сприяє налагодженню діалогу та добрих стосунків між представниками засобів масової інформації та судом; – пропонує модель реагування на критичні публікації у відношенні суду і бере участь у розробці плану дій; – бере участь у підготовці та погоджує зміст коментарів, статей тощо, відповідаючи на негативну або помилкову публікацію стосовно суду; – виконує інші повноваження, спрямовані на ефективну взаємодію із засобами масової інформації та громадськістю.

7.6. Суддя-спікер має право: – отримувати від суддів, працівників апарату суду будь-яку інформацію (окрім інформації, що становить державну таємницю, таємницю нарадчої кімнати, інформацію з обмеженим доступом, інформацію, що не підлягає оприлюдненню відповідно до чинного законодавства тощо), необхідну для виконання повноважень, передбачених пунктами 7.1., 7.5. цього Положення; – звертатися після погодження з головою суду до органів державної влади, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та організаційного підпорядкування з запитами про надання інформації, необхідної для виконання повноважень, передбачених пунктами 7.1., 7.5 цього Положення.

(Положення доповнене розділом 7 згідно з рішенням зборів суддів Господарського суду Миколаївської області від 20.05.2016 № 6).

Додаток № 1

до Положення про взаємодію

Господарського суду Миколаївської області

 із засобами масової інформації, журналістами

 

ОРІЄНТОВНИЙ ЗРАЗОК  КЛОПОТАННЯ НА ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ФОТО І КІНОЗЙОМКИ, ВІДЕО-, ЗВУКОЗАПИСУ З ВИКОРИСТАННЯМ СТАЦІОНАРНОЇ АПАРАТУРИ У ВІДКРИТОМУ СУДОВОМУ ЗАСІДАННІ

 

Господарський суд Миколаївської області

                                                           вул. Адміральська, 22, м. Миколаїв, 54001

 

головуючому судді  _______________ (П.І.Б.)

у справі _________________________,

що призначена до розгляду на _ о _год. _ хв.

 

представника засобу масової інформації

_________________________

(назва ЗМІ)

журналіста ______________(П.І.Б.)

(адреса ЗМІ: _______________________

тел. ___________ _______________________

e-mail_____________)

 

КЛОПОТАННЯ

У Господарському суді Миколаївської області ______________________(дата і час слухання справи) призначено до судового розгляду справу № (зазначається номер справи) за позовом ___________ (найменування позивача) до _______________ (найменування відповідача) про (якщо відомо – коротко зазначити предмет спору (суть справи).

Відповідно до ст. 4-4 Господарського процесуального кодексу України, ст. 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», ч. 8 ст. 6 Цивільного процесуального кодексу України прошу надати дозвіл працівникам _____________(повна назва ЗМІ) на здійснення фото- або кінозйомки, відео-, або/і звукозапису, трансляції з використанням стаціонарної апаратури в залі судового засідання під час розгляду вказаної справи з метою підготовки відео- або фоторепортажу, який буде використаний в інтересах суспільства.

На судовому засіданні будуть присутні: _______________________________ (зазначаються прізвища, імена та по батькові журналіста, оператора, фотографа, або інших представників ЗМІ, які будуть присутні на відкритому судовому засіданні).

______  _____________                ____________                 __________________

(дата)                                                (підпис)                      (ініціали, прізвище)