flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Додаток до наказу

Додаток 1

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом керівника апарату Господарського суду Миколаївської області від 30.08.2021 № 35-г

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» — секретаря судового засідання сектору технічної підтримки та фіксації судового процесу Господарського суду Миколаївської області

(безстрокове призначення)

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

 1) забезпечення ведення протоколу судового засідання та складання протоколу вчинення окремих процесуальних дій;

2) забезпечення контролю за повним фіксуванням судового засідання технічними засобами і проведення судового засідання в режимі відеоконференції;

3) формування та розміщення на інформаційному стенді суду списків судових справ, призначених до розгляду на наступний тиждень не пізніше п’ятниці попереднього тижня;

4) забезпечення оформлення матеріалів судових справ відповідно до вимог Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України;

5) забезпечення своєчасного введення до автоматизованої системи документообігу суду інформації щодо дати, часу та місця проведення судового засідання у судових справах, призначених до розгляду;

6) здійснення перевірки, хто з учасників судового процесу з’явився в судове засідання, хто з учасників судового процесу бере участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, чи повідомлено тих учасників судового процесу, хто не з’явився, про дату, час і місце судового засідання в порядку, передбаченому процесуальним законодавством, та доповідь про це головуючому судді;

7) забезпечення фіксування судових засідань технічними засобами, у тому числі під час проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції, згідно з Інструкцією про порядок роботи з технічними засобами відеозапису ходу і результатів процесуальних дій, проведених у режимі відеоконференції під час судового засідання;

8) здійснення підготовки до направлення копій процесуальних документів у справах, у строки, визначені в чинному процесуальному законодавстві;

9) ознайомлення учасників процесу з матеріалами судових справ за дорученням головуючого судді або керівника апарату суду.

Умови оплати праці

 посадовий оклад – 5320,00 грн.;

 — надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

 — надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 року №15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 безстроково

 

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

 Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає конкурсній комісії через Єдиний портал вакансій державної служби:

 1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016  № 246 (зі змінами);

 2) резюме за формою згідно з додатком 2-1, в якому обов’язково зазначається така інформація:

— прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

— реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

— підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

— відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

 3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

3¹) копія Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови.

 На електронні документи, що подаються для участі у конкурсі, накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.

Інформація приймається до 15 год. 00 хв.

07 вересня 2021 року.

Додаткові (необов’язкові) документи

 Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів. Місце або спосіб проведення тестування.

 

 

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

 Початок проведення тестування:

 09 вересня 2021 року о 10 год. 00 хв.

 

 

Тестування та співбесіди проводяться за фізичної присутності кандидатів за адресою:

 м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22, 9-й поверх

 

(при собі необхідно мати паспорт або інший документ, який посвідчує особу та засоби індивідуального захисту)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

 Крашинська Ганна Олегівна

 (0512) 37-25-16

 kadry@mk.arbitr.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра,    молодшого бакалавра (юридичного спрямування)

2. Досвід роботи

 не потребує

3. Володіння державною мовою

 вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

Якісне виконання поставлених завдань

-         чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;

-         комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;

-         розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення.

Відповідальність

-         усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов'язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

-         усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

-         здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати.

Цифрова грамотність

-         уміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;

-         здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;

-         уміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов’язків, вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП);

-         здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

Знання законодавства

 Конституція України;

 Закон України «Про державну службу»;

 Закон України «Про запобігання корупції» .

Знання спеціального законодавства

Господарський кодекс України

Господарський процесуальний кодекс України;

Закон України «Про судоустрій і статус суддів»;

Положення про автоматизовану систему документообігу суду;

Інструкція з діловодства в місцевих та апеляційних судах України;

Інструкція про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу.