flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Повноваження голови суду та заступника голови суду

Стаття 24 Закону України "Про судоустрій і статус суддів"  № 1402-VIII від 02.06.2016 установлює, що голова місцевого суду: 

1) представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;

2) визначає адміністративні повноваження заступника голови місцевого суду;

3) контролює ефективність діяльності апарату суду, погоджує призначення на посаду керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду, а також вносить подання про застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;

4) видає на підставі акта про призначення судді на посаду, переведення судді, звільнення судді з посади, а також у зв’язку з припиненням повноважень судді відповідний наказ;

5) повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та Державну судову адміністрацію України, а також через веб-портал судової влади про вакантні посади суддів у суді у триденний строк з дня їх утворення;

6) забезпечує виконання рішень зборів суддів місцевого суду;

7) організовує ведення в суді судової статистики та інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства;

8) сприяє виконанню вимог щодо підвищення кваліфікації суддів місцевого суду;

9) вносить на розгляд зборів суду пропозиції щодо кількості та персонального складу слідчих суддів;

10) здійснює інші повноваження, визначені законом.

Голова місцевого суду з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження.

У разі відсутності голови місцевого суду його адміністративні повноваження здійснює один із заступників голови суду за визначенням голови суду, за відсутності такого визначення - заступник голови суду, який має більший стаж роботи на посаді судді, а в разі відсутності заступника голови суду - суддя цього суду, який має більший стаж роботи на посаді судді.

Згідно із ст. 25 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" № 1402-VIII від 02.06.2016 заступник голови місцевого суду здійснює адміністративні повноваження, визначені головою суду.

  

Згідно з наказом "Про розподіл адміністративних повноважень голови та заступника голови Господарського суду Миколаївської області" голова Господарського суду Миколаївської області:

– представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;

– визначає адміністративні повноваження заступника голови місцевого суду;

– контролює ефективність діяльності апарату суду, погоджує з начальником територіального управління Державної судової адміністрації України в Миколаївській області призначення на посаду керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду, а також вносить подання про застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;

– видає на підставі акта про призначення судді на посаду, переведення судді, звільнення судді з посади, а також у зв’язку з припиненням повноважень судді відповідний наказ;

– повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та Державну судову адміністрацію України, а також через веб-портал судової влади про наявність вакантних посад суддів у суді у триденний строк з дня їх утворення;

– забезпечує виконання рішень зборів суддів місцевого суду;

– організовує ведення в суді судової статистики та інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства;

– сприяє виконанню вимог щодо підвищення кваліфікації суддів місцевого суду;

– організовує роботу по складанню планів роботи суду та контролю за їх виконанням;

– веде особистий прийом громадян;

– має право підпису на фінансових документах;

– здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

У разі неможливості виконання головою суду адміністративних повноважень (у період тимчасової непрацездатності, перебування у відрядженні, щорічній основній та додатковій відпустках тощо) його обов’язки виконує заступник голови суду Ткаченко О.В.

 

Заступник голови Господарського суду Миколаївської області Ткаченко О.В.:

– взаємодіє з відповідними органами та установами з метою аналізу та вивчення проблемних питань у спорах що розглядаються суддями;

– створює належні умови для діяльності органів суддівського  самоврядування;

– забезпечує виконання рішень зборів суддів місцевого суду;

– забезпечує ведення в суді судової статистики, аналізу і узагальнення судової практики;

–  забезпечує здійснення в суді узагальнення дотримання процесуальних строків та строків документообігу;

– забезпечує здійснення в суді аналізу якості складання процесуальних документів;

– організовує роботу із збору матеріалів по скаргах, що надійшли до суду, на дії суддів;

– у разі відсутності голови суду виконує його обов’язки;

– має право підпису на фінансових документах;

– здійснює інші повноваження за дорученням голови суду.