flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Додаток до наказу

Додаток 1

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом керівника апарату Господарського суду Миколаївської області від 15.11.2021 № 45-г

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» — начальника організаційно-правового відділу

(безстрокове призначення)

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

 1) Керівництво та забезпечення виконання завдань і функцій, покладених на відділ; плану роботи відділу та Суду; моніторинг та контроль за виконанням працівниками відділу посадових обов’язків, правил внутрішнього трудового та службового розпорядку.

2) Участь у здійсненні аналітично-консультативного забезпечення роботи керівника апарату Суду з питань, що належать до компетенції відділу; надання консультативної допомоги керівникам структурних підрозділів Суду з правових питань, з питань інформаційно-комунікативної діяльності Суду. 3) Організація та підготовка інформаційних матеріалів, документальне оформлення навчальних нарад та загальних зборів працівників Суду; робочих нарад та зборів суддів Суду; робочих нарад керівництва Суду та керівників структурних підрозділів. Підготовка проєктів доповідей голови Суду, керівника апарату Суду на конференціях, круглих столах, урочистих зборах тощо.

4) Забезпечення розвитку комунікативної діяльності Суду, спрямованої на створення позитивного іміджу Суду. Розроблення та виконання комунікаційної стратегії Суду та плану комунікативних заходів Суду.

5) Контроль за:  належним інформаційним наповненням офіційного вебсайту Суду, сторінок Суду в соціальних мережах; здійсненням роботи із забезпечення зв’язків Суду зі ЗМІ та громадськістю; наявності актуальної довідкової інформації про діяльність Суду на інформаційному стенді Суду.

6) Організація проведення: медіа-заходів (пресконференцій, брифінгів, тощо); науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів, круглих столів, форумів та інших комунікативних заходів Суду.

7) Забезпечення та контроль за здійсненням правової роботи у Суді: представництва в установленому законодавством порядку інтересів Суду; ведення претензійної й позовної роботи;  розроблення та погодження, в межах компетенції, проєктів наказів і розпоряджень з питань правової роботи та діяльності із забезпечення зв’язків зі ЗМІ та громадськістю; вжиття заходів для приведення чинних актів, проєктів актів та інших документів Суду у відповідність до чинного законодавства та підготовка пропозицій щодо внесення до цих змін і доповнень чи визнання їх такими, що втратили чинність; своєчасний розгляд звернень громадян, запитів на публічну інформацію, інших запитів у межах компетенції відділу.

8) Ведення правової роботи, спрямованої на забезпечення правильного застосування працівниками Суду актів законодавства.

9) Аналіз ефективності роботи відділу та подання пропозицій щодо підвищення вдосконалення роботи відділу, у межах компетенції.

10) Підготовка проєктів листів, відповідей на запити, заяви тощо.

Умови оплати праці

1)  посадовий оклад – 9940,00 грн.;

 2) надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

 3) надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 року №15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 безстрокове призначення

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає конкурсній комісії через Єдиний портал вакансій державної служби таку інформацію:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016  № 246 (зі змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 2-1, в якому обов’язково зазначається така інформація:

— прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

— реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

— підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

— підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

— відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

3¹) копію Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови.

Якщо особою, яка бажає взяти участь у конкурсі, незалежно від обставин подано декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, її повторне подання не вимагається.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

На електронні документи, що подаються для участі у конкурсі, накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.

Державні службовці державного органу, в якому проводиться конкурс, які бажають взяти участь у конкурсі, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Інформація подається до 15 год. 00 хв. 26 листопада 2021 року.

Додаткові (необов’язкові) документи

 Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

 

Місце або спосіб проведення тестування.

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

 Початок проведення тестування:

 01 грудня 2021 року о 10:00

 

 

м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22, 9-й поверх

Тестування та співбесіди проводяться за фізичної присутності кандидатів

 

(при собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу та засоби індивідуального захисту)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

 Наумченко Тетяна Іванівна

 (0512) 37-25-16

 kadry@mk.arbitr.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра юридичного спрямування

2. Досвід роботи

 досвід роботи за фахом на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3. Володіння державною мовою

 вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

Прийняття ефективних рішень

-         здатність приймати вчасні та виважені рішення;

-         аналіз альтернатив;

-         спроможність іти на виважений ризик;

-         автономність та ініціативність щодо пропозицій і рішень.

Аналітичні здібності

-         здатність до логічного мислення, узагальнення, виділяти головне від другорядного;

-         уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

-         уміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуацію.

Комунікація та взаємодія

-         вміння визначати зацікавлені і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;

-         здатність ефективно взаємодіяти — дослухатися, сприймати та викладати думку;

-         вміння публічно виступати перед аудиторією;

-         здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

Цифрова грамотність

-         уміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;

-         уміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов’язків, вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП);

-         здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;

-         здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;

-         здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

Знання законодавства

 Конституція України;

 Закон України «Про державну службу»;

 Закон України «Про запобігання корупції».

Знання спеціального законодавства

 Господарський процесуальний кодекс України;

 Кодекс адміністративного судочинства України;

 Закон України «Про судоустрій і статус суддів»;

 Закон України «Про звернення громадян»;

 Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

 Закон України «Про захист персональних даних»;

 Закон України «Про інформацію»;

 Положення про автоматизовану систему документообігу               суду;

 Інструкція з діловодства в місцевих та апеляційних судах України.