flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Детальні результати анонімного опитування громадян-відвідувачів суду, яке відбулось у рамках Всеукраїнської акції "Зміцнимо довіру громадян до суду" з 1 по 5 вересня 2014 року

У Господарському суді Миколаївської області узагальнили результати анонімного письмового опитування відвідувачів суду, яке відбулось у вересні 2014 року.

Анонімне опитування громадян-відвідувачів суду проведено в рамках Всеукраїнської акції «Зміцнимо довіру громадян до суду», спрямованої на підвищення довіри громадян до суду та розвиток діалогу між судовою владою і суспільством. У ході акції відбулось анкетування громадян у місцевих та апеляційних судах в усіх регіонах України.

Рішення щодо проведення моніторингу стану незалежності суддів, ефективності та доступності правосуддя в Україні прийняла 8 серпня 2014 року Рада суддів України. Остання спільно з Державною судовою адміністрацією України та Центром суддівських студій у рамках проекту Ради Європи «Посилення незалежності, ефективності та професіоналізму судової влади в Україні» (за сприяння Уряду Швеції) виступили організаторами акції. Одночасно фундатори моніторингу розпочали опитування суддів щодо їхньої оцінки стану незалежності суддів в Україні.

Уперше Господарський суд Миколаївської області долучився до моніторингу стану незалежності суддів в Україні два роки тому. Однак, на відміну від опитування 2012 року, цієї осені відвідувачам судів було запропоновано заповнити анкету, в якій було розширено коло запитань щодо оцінки рівня справедливості судових рішень, довіри до суду та судової системи загалом, наявності фактів корупційних дій.

Під час анкетування відвідувачі оцінювали діяльність суду також і за вже звичними для них критеріями, серед яких — якість роботи суддів та працівників апарату суду та ставлення їх до громадян, комфортність перебування в суді, обсяг необхідної інформації на інформаційних стендах та офіційному веб-сайті суду, дотримання строків судового розгляду тощо.

Опитування, в якому виявили бажання взяти участь 67 респондентів, тривало 5 днів. Якість функціонування суду громадяни оцінювали за шкалою, яка передбачала п’ять варіантів відповіді. Під час опитування було забезпечено конфіденційність надання інформації, для чого в суді було встановлено спеціальну скриньку для анкет.

Підбиття підсумків анкетування довело, що найвищими балами громадяни оцінили коректність та неупередженість ставлення суддів та працівників господарського суду до сторін у справі, повноту й якість необхідної інформації на інформаційних стендах та офіційному веб-сайті суду, виконання суддями своїх функціональних обов’язків (дотримання процедур порушення провадження у справі, забезпечення доказів, забезпечення позову тощо). 

Як свідчать узагальнені показники визначення рівня довіри до судової системи, більшість опитаних громадян довіряє Господарському суду Миколаївської області (37 респондентів із 67 відповіли ствердно на відповіддіне запитання). Гіршою є ситуація із оцінюванням довіри до всіх гілок судової влади — однозначну ствердну відповідь надали лише 13 відвідувачів, 31 громадянин відповів «скоріше так», решта респондентів надали відповіді «важко сказати» та «ні»).

Як і раніше, особливу увагу громадяни звернули на умови перебування в суді (майже третина респондентів оцінила зручність умов на «задовільно»). На жаль, проблему недостатньої кількості комфортних місць для очікування та оформлення документів неможливо вирішити без відповідного фінансування судів, яке за сьогоднішніх складних економічних обставин в державі є майже неможливим.

За результатами моніторингу буде підготовлено звіти з відповідними рекомендаціями для підвищення рівня довіри громадян до суду, незалежності суддів та удосконалення діяльності судів, органів суддівського самоврядування та інших органів судової влади.

У Господарському суді Миколаївської області підсумки дослідження громадської думки обговорено на робочих нарадах й буде використано для розроблення чергового плану заходів щодо усунення недоліків в діяльності суду.

 

Моніторинг стану незалежності суддів,

ефективності та доступності правосуддя в Україні   2014


Статистичний звіт суду щодо результатів опитування громадян – відвідувачів судів

1 – 5 вересня 2014 року 

Найменування  суду:   Господарський суд Миколаївської області

 Відповіді на питання анкети громадян – відвідувачів судів

 

 1. Оцініть, будь ласка, зручність умов перебування громадян в суді (достатність та зручність місць для очікування, оформлення документів, ознайомлення з матеріалами справи та підготовки до судового слухання; чистота та прибраність приміщень суду; можливість користування туалетами тощо).

кількість відповідей

незадовільно

задовільно

добре

відмінно

важко сказати

2

20

23

21

1

 

 1. Оцініть, будь ласка, повноту, якість та доступність інформації для відвідувачів суду (наявність інформаційних стендів, зразків документів, порядку сплати судового збору; зрозумілість інформації щодо місця та часу проведення судових засідань; наявність інформації в Інтернеті тощо).

кількість відповідей

незадовільно

задовільно

добре

відмінно

важко сказати

0

6

28

33

0

 

 1. Оцініть, будь ласка, ефективність організації роботи суду (дотримання строків та процедур розгляду справ; вчасність отримання повідомлень про розгляд справ; обґрунтованість затримки/перенесення судових слухань тощо). 

кількість відповідей

незадовільно

задовільно

добре

відмінно

важко сказати

0

5

34

27

1

 

 1. Чи можете Ви сказати, що суд при розгляді Вашої справи є незалежним та неупередженим?

кількість відповідей

ні

скоріше ні

скоріше так

так

важко сказати

0

1

26

39

1

 

 1. Чи можете Ви сказати, що судді ставляться до відвідувачів суду (сторін по справі) коректно та ввічливо?

кількість відповідей

ні

скоріше ні

скоріше так

так

важко сказати

1

1

19

46

0

 

 1. Чи можете Ви сказати, що працівники апарату суду ставляться до відвідувачів суду коректно та ввічливо? 

кількість відповідей

ні

скоріше ні

скоріше так

так

важко сказати

1

0

16

50

0

 

 1. Чи можете Ви сказати, що судді та працівники суду однаково (без упереджень) ставляться до чоловіків та жінок (сторін по справі, свідків тощо)?

кількість відповідей

ні

скоріше ні

скоріше так

так

важко сказати

0

2

10

51

4

 

 1. Оцініть, будь ласка, ефективність виконання суддями своїх функціональних обов’язків (дотримання процедур відкриття провадження у справі, забезпечення доказів, забезпечення позову).

кількість відповідей

ні

скоріше ні

скоріше так

так

важко сказати

0

0

16

47

4

 

 1. Чи можете Ви сказати, що у Вашій справі суд прийняв (прийме) справедливе рішення? 

кількість відповідей

ні

скоріше ні

скоріше так

так

важко сказати

0

0

26

34

7

 

 1. Чи відомі Вам факти корупційних дій та хабарництва суддів та працівників суду?

кількість відповідей

ні

так

66

1

 

 1. Чи довіряєте Ви суду, в якому розглядається Ваша справа?  

кількість відповідей

ні

скоріше ні

скоріше так

так

важко сказати

0

0

23

37

7

 

 1. Чи довіряєте Ви взагалі судовій владі України?  

кількість відповідей

ні

скоріше ні

скоріше так

так

важко сказати

8

5

31

13

10