flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Результати анонімного опитування відвідувачів суду (лютий-березень 2018 року)

У Господарському суді Миколаївської області підбили підсумки анонімного письмового опитування відвідувачів суду, яке відбувалось з 26 лютого по 19 березня 2018 року.

Дослідження громадської думки організовано з метою оцінки якості функціонування суду.  Опитування громадян проводили працівники апарату суду, які пропонували відвідувачам суду заповнити анонімну анкету, розроблену в суді на основі зразку картки (анкети) громадянського звітування (КГЗ) — інноваційного інструменту громадського моніторингу діяльності державних установ.

Ефективність та корисність проведення опитування в українських судах з використанням КГЗ підтвердили результати досліджень, організованих за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Україна: верховенство права».

Використання під час оцінювання карток громадянського звітування забезпечує зворотний зв’язок суду з громадськістю, показує сильні та слабкі сторони діяльності суду, виявляє суспільні очікування щодо роботи суду на основі встановлених зрозумілих та загальноприйнятих критеріїв. Цього року таких критеріїв в анкеті було близько сорока. Серед них — зручність місць для відвідувачів, наявність зразків документів, обґрунтованість перенесення слухання у справі, повнота інформації на офіційноум веб-сайті суду, доброзичливість та повага працівників суду, дотримання суддями процедури судового розгляду, доступність мови судового рішення тощо.

Під час заповнення анкети відвідувачі суду оцінювали діяльність господарського суду за п’ятибальною шкалою. Суд уже має досвід вивчення громадської думки з допомогою КГЗ, отже новий етап опитування дав змогу дослідити зміни в роботі суду та у сприйнятті громадянами його діяльності.

У процесі опитування відвідувачі суду мали можливість порівняти свої враження від візиту до суду із своїми очікуваннями. 46% громадян зазначили, що враження від візиту до суду відповідають очікуванням. 53% респондентів визнали враження кращими за очікувані. 1% опитуваних зазначив, що враження від візиту до суду є гіршими за очікувані.

45% опитаних відвідувачів вважають, що перш за все варто покращити зручність та комфортність перебування у суді (досить комфортними умови перебування в суді визнали 62% респондентів, оцінивши умови на 5 балів; 26% респондентів оцінили комфортність на 4 бали). 31% громадян вважають, що з усіх показників роботи суду, що потребують покращення, найважливішими є якість роботи суддів та працівників апарату суду. По 17% респондентів висловилися за необхідність покращення територіальної доступності суду, повноти інформації про суд, дотримання строків судового розгляду. 12% опитаних відзначили важливість покращення прийнятності платежів.

 

Виміри якості

Оцінки суду

2018 рік

Доступність суду

4,4

Зручність та комфортність

4,5

Повнота та ясність інформації

4,7

Зв’язки з громадськістю

4,0

Дотримання термінів судового розгляду

4,3

Сприйняття роботи суддів

4,5

Сприйняття роботи працівників апарату суду

4,6

Рівень задоволеності роботою суду учасниками судового розгляду дорівнює 4,5.

Відсоток громадян-учасників судових проваджень, що оцінюють роботу суду на «добре» — 35%.

Відсоток громадян-учасників судових проваджень, що оцінюють роботу суду на «відмінно» — 55%.

Анкетування виявило кілька проблемних питань у функціонуванні суду. Зокрема, особливої уваги потребує проблема підвищення комфорту перебування в суді, збільшення кількості зручних місць для очікування та оформлення документів, поліпшення умов доступу до суду людей з обмеженими можливостями (суд досі не має власної будівлі, що обмежує його можливості у покращенні умов перебування в суді). На думку респондентів, потребує покращення рівень обґрунтованості судових рішень, ступінь пунктуальності початку судових засідань у справі, повнота та ясність інформації на інформаційних стендах суду тощо.

Господарський суд Миколаївської області дякує всім, хто взяв учать в опитуванні. Підсумки дослідження буде використано для вжиття заходів щодо усунення недоліків у роботі суду.