flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Підсумки роботи Господарського суду Миколаївської області у 2017 році

У січні в Господарському суді Миколаївської області підбито підсумки роботи суду в 2017 році.

За 2017 рік Господарський суд Миколаївської області розглянув 1722 заяви/справи, більшість з яких становлять майнові спори, до яких призвело невиконання господарських зобов’язань (у 2017 році суд розглянув 687 таких заяв/справ).  

Зменшилась кількість розглянутих спорів, що виникають при укладанні, зміні, розірванні договорів та визнанні їх недійсними (розглянуто 74 заяви/справи) та кількість заяв про банкрутство (розглянуто 543 заяви/справи).

За 2017 рік кількість розглянутих спорів щодо захисту права власності не змінилась, розглянуто 34 заяви/справи.

Майже не змінилась кількість розглянутих справ за позовами прокурорів (76 заяв/справ, що лише на 3 заяви/справи менше, ніж у 2016 роц)і.

Порівняно з аналогічним періодом 2016-го року в Господарському суді Миколаївської області збільшилась на 20 заяв/справ кількість розглянутих справ, що виникають із земельних правовідносин. У звітному періоді розглянуто 104 заяви/справи зазначеної категорії.

Також минулого року господарський суд розглянув 16 заяв/справ у спорах щодо захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності, що на 11 заяв/справ більше, ніж в аналогічному періоді 2016 року.

Також збільшилась кількість справ у спорах, пов’язаних із застосуванням антимонопольного законодавства — 46 заяв/справ, що на 12 заяв/справ більше порівняно з показниками 2016 року.

На кінець звітного періоду не розглянуто 644 заяви/справи, із них зупинено провадження у 78 заявах/справах.

За 2017 рік Господарський суд Миколаївської області розглянув 26 справ, пов’язаних з надходженням коштів до державного бюджету, з яких: 17 — за позовами територіального відділення Антимонопольного комітету України, 4 — за позовами прокурорів та їх заступників, 2 — за позовами Державної екологічної інспекції у Миколаївської обласної, 2 — за позовами Служби автомобільних доріг у Миколаївській області, 1 — за позовом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Із зазначених позовних заяв задоволено в повному обсязі – 25 справ, в 1-й справі провадження припинено на підставі п.1 ч.1 ст. 80 ГПК України. Кількість справ зазначеної категорії збільшилась на 10 справ порівняно з аналогічним періодом минулого року. Загальна сума грошових коштів, присуджених до стягнення до державних та місцевих бюджетів, становить 2 680 064 грн., з яких – 1 926 422 грн. санкцій.

Протягом звітного періоду в Господарському суді Миколаївської області перебувало на розгляді 114 заяв/справ у спорах, пов’язаних з банківською діяльністю та кредитуванням, з них розглянуто 80 заяв/справ. Із загальної кількості розглянутих справ переважають спори, пов’язані з кредитуванням — 73 заяви/справи, з яких задоволено повністю або частково 42 заяви/справи. За результатами розгляду вказаної категорії справ суд задовольнив 58% від заявлених позовних вимог та присудив до стягнення        211 018 903 грн. Як правило, такі спори були пов’язані з виконанням кредитних договорів та заявлені банками до позичальників, поручителів, іпотекодавців. Предметом зазначених позовів були: стягнення заборгованості по кредитних коштах, відсотках за користування кредитом, комісій, штрафних санкцій, збитків, інфляційних втрат, річних; стягнення заборгованості з поручителів на підставі договорів поруки; звернення стягнення на предмет іпотеки. Основними причинами виникнення спорів про стягнення боргу за кредитним договором є наслідки порушення договору позичальником у частині виконання зобов’язання належним чином і в установлений строк відповідно до умов договору. Майже в усіх випадках вказані обставини спричинені браком коштів та іншого майна у позичальника для виконання умов кредитного договору. Здебільшого господарський суд задовольняв такі вимоги. Винятком є припинення провадження у зв’язку із погашенням боржником зобов’язань за кредитним договором та часткова відмова в задоволенні позовних вимог у частині визначення розміру штрафних санкцій за невиконання (несвоєчасне виконання) кредитного договору.

За звітний період Господарський суд Миколаївської області розглянув спори про стягнення суми виплаченої допомоги по безробіттю у разі поновлення на роботі за рішенням суду. Варто наголосити, що ці спори є новими для судової практики Господарського суду Миколаївської області. Протягом 2017 року в суді перебувало на розгляді 51 заява/справа у спорах, пов’язаних із стягненням суми виплаченої допомоги по безробіттю, з них розглянуто 40 заяв/справ, 7 заяв/справ повернено без розгляду. У вказаних спорах позивачами виступали міські центри зайнятості, а відповідачем — Головне управління Національної поліції в Миколаївській області. Підставою звернення з вказаними позовами була безпідставна виплата позивачем допомоги по безробіттю громадянам, поновлених на роботі за рішенням суду. Зазначені позови Господарський суд Миколаївської області задовольнив у повному обсязі.

Загальна кількість неприйнятих до розгляду позовних матеріалів становить 410 позовних заяв, що дорівнює 28,3 % від кількості поданих позовів у звітному періоді. Основними підставами повернення позовних заяв є неподання доказів сплати судового збору у встановлених порядку та розмірі (п. 4 ст. 63 ГПК України), а також неподання доказів надсилання відповідачеві копії позовної заяви і доданих до неї документів (п. 6 ст. 63 ГПК України).

Діяльність Господарського суду Миколаївської області у сфері реагування на порушення законності та недоліки в господарській діяльності у 2017 році характеризується таким чином: на підставі ст. 90 ГПК України Господарський суд Миколаївської області надіслав 12 окремих ухвал, з яких: 1 — до відділу ДВС Миколаївського міського Управління юстиції Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області; 2 — на адресу підприємств для усунення порушення Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України; 1 — до Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради, у зв’язку з невиконанням вимог ухвал суду, що створює перешкоди у здійсненні правосуддя; 1 — до Міністерства аграрної політики та продовольства України щодо непогодження кандидатури організатора аукціону з продажу майна державного підприємства-банкрута; 1 – до відома Кабінету Міністрів України; 6 — на адреси підприємств щодо зловживання своїми процесуальними правами, у зв’язку з невиконанням без поважних причин вимог ухвали суду. За звітний період до суду надійшла лише  1 відповідь про виконання ухвали. Також за вказаний період надіслано 5 повідомлень до органів прокуратури, для проведення перевірки щодо встановлення факту наявності чи відсутності в діях посадових осіб ознак кримінального злочину.

Протягом 2017 року в Господарському суді Миколаївської області перебувало на розгляді 95 скарг на дії чи бездіяльність органів Державної виконавчої служби, з них розглянуто 95 скарг, що на 14 скарг більше ніж у аналогічному періоді 2016 року, з яких задоволено повністю або частково 36 скарг, відмовлено у задоволенні в 23 скаргах, 9 скарг залишено без розгляду та у 12 припинено провадження. Як правило, причинами подання скарг є недотримання органами державної виконавчої служби вимог законодавства щодо проведення виконавчого провадження, зокрема безпідставне повернення виконавчих документів, закриття виконавчого провадження, відмова у відкритті або безпідставне відкриття виконавчого провадження, стягнення виконавчого збору, накладення арешту на рахунки та ін.

Протягом 2017 року до Господарського суду Миколаївської області надійшло 15 запитів на публічну інформацію. На всі запити надано аргументовані відповіді у строки, передбачені чинним законодавством.

 Згідно зі статистичними даними за 2017 рік за подання заяв до Господарського суду Миколаївської області сплачено судового збору в загальному розмірі 9 584 527 грн., що на 2 001 161 грн. менше ніж в аналогічний період 2016 року.

Згідно із статистичними даними Господарський суд Миколаївської області за 2017 рік виніс 3552 процесуальні документи, що на 353 документи менше, ніж у 2016 році. У 2017 році працівники сектору технічної підтримки та фіксації судового процесу брали участь у 4000 судових засіданнях. Технічна фіксація судового процесу здійснена у 543 засіданнях, з яких 115 засідань проведені у режимі відеоконференції.