flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Доступ до судових рішень та доступ до публічної інформації: чи є різниця?

24 листопада 2011, 10:26

    У травні 2011 року в Україні набув чинності Закон «Про доступ до публічної інформації», який визначив порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до відомостей, що знаходяться у володінні суб’єктів владних повноважень. Із впровадженням нового Закону громадяни отримали можливість одержувати  інформацію про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування.  

Відповідно до Закону, доступ до інформації про діяльність та рішення суб’єктів владних повноважень має здійснюватися в результаті  оприлюднення інформації в офіційних друкованих виданнях, на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет, на інформаційних стендах. Також отримати потрібну інформацію від органу влади можна, подавши до нього відповідний інформаційний запит. Останній, найпростіший спосіб доступу до інформації — сьогодні найпопулярніший серед українців.

Як свідчить статистика надходження інформаційних запитів до господарського суду Миколаївської області, громадяни дедалі частіше вдаються до направлення запитів на публічну інформацію в письмовій та електронній формі. Проте, не всі інформаційні запити, що надходять до суду, є запитами по суті.    

Так, деякі громадяни розуміють під запитами викладені в письмовій формі звернення, розгляд яких здійснюється відповідно до Закону України «Про звернення громадян». Це пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги. Доречним буде нагадати, що звернення громадян, на відміну від інформаційних запитів, містять оскарження дій посадових осіб або прохання до державного органа вчинити певні дії. До звернень даного типу норми Закону «Про доступ до публічної інформації» не застосовуються. Інша справа — звернення до суду з інформаційним запитом щодо надання задокументованої публічної інформації. Однак, і в цьому випадку громадянину слід бути уважним — питання, викладені у запиті, мають стосуватися надання виключно публічної інформації, а не відомостей, які не підлягають розголошенню широкому загалу.  

Зокрема, нерідкими є ситуації, коли громадяни в інформаційних запитах до господарського суду, посилаючись на «Закон про доступ до публічної інформації», просять надати копії судових рішень (часто в електронному вигляді) або копії інших процесуальних документів.    

Вважаємо за необхідне роз’яснити, що отримання інформації щодо матеріалів судових справ не є предметом регулювання Законом України «Про доступ до публічної інформації» і здійснюється відповідно до процесуальних законів, Законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про доступ до судових рішень».   

Звертаємо увагу громадян на те, що статтею 9 Закону України «Про доступ до судових рішень» передбачено випадки, в яких належить відмовити у наданні доступу до судового рішення. Серед них — випадок, коли судове рішення безпосередньо не стосується прав, свобод, інтересів чи обов’язків заявника. У наданні доступу до судового рішення також належить відмовити, якщо матеріали справи передані до іншого суду чи на зберігання до державної архівної установи.  Доступ до судового рішення є неможливим і в разі звернення до суду особи, яка не має процесуальної дієздатності, або особи, що звертається від імені заінтересованої особи і не має відповідних повноважень.   

Відповідно до Закону України «Про доступ до судових рішень» особа, яка не брала участі у справі, може звернутися до апарату суду із заявою про надання можливості ознайомитися із судовим рішенням. Однак, як було зазначено вище, дане судове рішення має безпосередньо стосуватися її прав, свобод, інтересів чи обов’язків, і цей стосунок особа повинна обґрунтувати у своїй заяві. За виготовлення копії судового рішення дана особа має сплатити 1 гривню за кожний аркуш копії, згідно із  Законом України «Про судовий збір».  

Щодо порядку доступу громадян до публічної інформації, господарський суд Миколаївської області нагадує, що відповідний Закон, Положення про забезпечення доступу до публічної інформації та форми електронного й письмових запитів на публічну інформацію (для юридичних і фізичних осіб) розміщено на офіційному веб-сайті суду за адресою http://mk.arbitr.gov.ua   

 

Інформація на запит надається безкоштовно, але якщо задоволення запиту  на  інформацію  передбачає виготовлення  копій  документів  обсягом  більш  як  10  сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк в  межах  граничних  норм, установлених Кабінетом Міністрів України. Про розміри даних витрат також можна дізнатися на веб-сторінках сайту господарського суду Миколаївської області.