flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Місія, завдання, функції суду

29 січня 2018, 16:43

Закон України "Про судоустрій і статус суддів" № 1402-VIII від 02.06.2016 визначає організацію судової влади та здійснення правосуддя в Україні, що функціонує на засадах верховенства права відповідно до європейських стандартів і забезпечує право кожного на справедливий суд.

Судова влада в Україні відповідно до конституційних засад поділу влади здійснюється незалежними та безсторонніми судами, утвореними законом. 

Місія суду полягає у забезпеченні кожному права на справедливий суд, у гарантуванні кожному  захисту його прав, свобод та інтересів у розумні строки незалежним, безстороннім і справедливим судом, утвореним законом — на засадах верховенства права . Доступність правосуддя для кожної особи забезпечується відповідно до Конституції України та в порядку, встановленому законами України.

Місія Господарського суду Миколаївської області реалізується в завданнях,  що стоять перед судом, передбачених статтею 2 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Згідно із ст. 2 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" № 1402-VIII від 02.06.2016 суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Згідно із ст. 2 Господарського процесуального кодексу України завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов’язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Основна функція господарських судів —  захист економічних прав та інтересів суб'єктів господарської діяльності та держави.