flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Форма письмового запиту на інформацію (для юридичних осіб)

Господарський суд Миколаївської області
 вул. Адміральська, 22, 

м. Миколаїв, 54001 

 ____________________________
(назва юридичної особи, об’єднання громадян)

___________________________
(адреса місця розташування)

___________________________

тел. _________;

е-mail:___________ 

  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ

 

 Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3, 4, 5, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію» просимо надати таку інформацію: 

1. ___________________________________________________________

2. ___________________________________________________________

3. ___________________________________________________________

Вiдповідь на iнформацiйний запит просимо направити за адресою:

_______________________________________________________

 

Ознайомлений(а) з вимогами Закону України "Про доступ до публічної інформації" щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більш як 10 сторінок.

___________

   (підпис)

  

 «____» __________ 20__ р. _________ ________________

                  (дата)                                      (підпис)             (прізвище, ініціали)