flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Наказ Міністерства юстиції "Про затвердження форм для подання запиту на отримання публічної інформації "

Наказ Міністерства юстиції України "Про затвердження форм для подання запиту на отримання публічної інформації" від 26.05.2011 № 1434/5 

 

           МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
Н А К А З
26.05.2011 N 1434/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 травня 2011 р.
за N 629/19367

Про затвердження форм для подання запиту
на отримання публічної інформації
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
юстиції
N 1521/5 ( z0694-11 ) від 08.06.2011
N 1942/5 ( z0980-16 ) від 18.07.2016 }

З метою виконання Закону України "Про доступ до публічної
інформації" ( 2939-17 ) та Указу Президента України від 05.05.2011
N 547 ( 547/2011 ) "Питання забезпечення органами виконавчої влади
доступу до публічної інформації" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форми для подання запиту на отримання публічної
інформації (додатки 1-7).
2. Розмістити форми для подання запиту на отримання публічної
інформації на веб-сайті Міністерства.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра юстиції - керівника апарату А.Ю.Сєдова.
Міністр Олександр Лавринович

Додаток 1
до наказу Міністерства
юстиції
26.05.2011 N 1434/5

ФОРМА
для подання запиту на отримання публічної інформації
від фізичної особи в письмовому вигляді

------------------------------------------------------------------ |Розпорядник інформації Міністерство юстиції України| | вул. Городецького, 13 | | м. Київ, 01001 | | | | ЗАПИТ | | на отримання публічної інформації | | | |----------------------------------------------------------------| |Прізвище, ім'я та по батькові, | | |поштова адреса, адреса | | |електронної пошти, номер | | |телефону запитувача | | |--------------------------------+-------------------------------| |Вид, назва, реквізити, зміст | | |документа, що запитується | | |--------------------------------+-------------------------------| |або | | |--------------------------------+-------------------------------| |Загальний опис інформації, що |(Загальний опис необхідної | |запитується |інформації) | | | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь | |надати: | |----------------------------------------------------------------| |Поштою |(Вказати поштову адресу) | |--------------------------------+-------------------------------| |Факсом |(Вказати номер факсу) | |--------------------------------+-------------------------------| |Електронною поштою |(Вказати e-mail) | ------------------------------------------------------------------
Необхідне підкреслити
------------------------------------------------------------------ |Контактний телефон запитувача | | |--------------------------------+-------------------------------| |Дата запиту, підпис | | ------------------------------------------------------------------
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Примітки: 1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які
перебувають у володінні Міністерства юстиції України, розміщується
на веб-сайті Міністерства юстиції України minjust.gov.ua. 2. Запит може бути поданий: на поштову адресу: 01001, м. Київ, вул. Городецького, 13 (на
конверті вказувати "Публічна інформація"); на електронні адреси: civil@minjust.gov.ua;
public_info@minjust.gov.ua; телефаксом: (44) 486-71-76; (44) 279-17-35. 3. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто
до спеціального структурного підрозділу, який організовує в
установленому порядку доступ до публічної інформації,
розпорядником якої є Міністерство юстиції України, за адресою:
01001, м. Київ, вул. Городецького, 13, кімната N 102. 4. Форми запитів можна отримати в Міністерстві юстиції
України за адресами: вул. Городецького, 13, кімната N 102; вул.
Січових Стрільців, 73, кімната N 126. 5. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації. 6. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб,
обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження
запиту. 7. У разі коли запит на інформацію стосується інформації,
необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо
стану навколишнього природного середовища, якості харчових
продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних
природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або
можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається
протягом 48 годин з дня отримання запиту. 8. У разі коли запит стосується надання великого обсягу
інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості
даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих
днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку
запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж
протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту. 9. Інформація на запит надається безоплатно. 10. У разі коли запитувана інформація містить документи
обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з
дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням
обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком
документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат.
Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після
підтвердження оплати вартості фактичних витрат. 11. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких
випадках: 11.1 Міністерство юстиції України не володіє і не зобов'язано
відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством,
володіти інформацією, щодо якої зроблено запит; 11.2 інформація, що запитується, належить до категорії
інформації з обмеженим доступом; 11.3 запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з
копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 10 цих
приміток; 11.4 не дотримано вимог до складення та подання запиту на
інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України
"Про доступ до публічної інформації" ( 2939-17 ), а саме не
зазначено: прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача,
поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу
зв'язку (якщо такий є); загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст
документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); підпис і дату (за умови подання письмового запиту).
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
юстиції N 1521/5 ( z0694-11 ) від 08.06.2011, N 1942/5
( z0980-16 ) від 18.07.2016 }

Додаток 2
до наказу Міністерства
юстиції
26.05.2011 N 1434/5

ФОРМА
для подання запиту на отримання публічної інформації
від юридичної особи в письмовому вигляді

------------------------------------------------------------------ |Розпорядник інформації Міністерство юстиції України| | вул. Городецького, 13 | | м. Київ, 01001 | | | | ЗАПИТ | | на отримання публічної інформації | | | |----------------------------------------------------------------| |Найменування, поштова адреса, | | |адреса електронної пошти, номер | | |телефону запитувача (юридичної | | |особи) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Вид, назва, реквізити, зміст | | |документа, що запитується | | |--------------------------------+-------------------------------| |або | | |--------------------------------+-------------------------------| |Загальний опис інформації, що |(Загальний опис необхідної | |запитується |інформації) | | | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь | |надати: | |----------------------------------------------------------------| |Поштою |(Вказати поштову адресу) | |--------------------------------+-------------------------------| |Факсом |(Вказати номер факсу) | |--------------------------------+-------------------------------| |Електронною поштою |(Вказати e-mail) | ------------------------------------------------------------------
Необхідне підкреслити
------------------------------------------------------------------ |Контактний телефон запитувача | | |--------------------------------+-------------------------------| |Посада, прізвище, ім'я, по | | |батькові та підпис представника | | |запитувача | | |--------------------------------+-------------------------------| |Дата запиту, підпис | | ------------------------------------------------------------------
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Примітки: 1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які
перебувають у володінні Міністерства юстиції України, розміщується
на веб-сайті Міністерства юстиції України minjust.gov.ua. 2. Запит може бути поданий: на поштову адресу: 01001, м. Київ, вул. Городецького, 13 (на
конверті вказувати "Публічна інформація"); на електронні адреси: civil@minjust.gov.ua;
public_info@minjust.gov.ua; телефаксом: (44) 486-71-76; (44) 279-17-35. 3. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто
до спеціального структурного підрозділу, який організовує в
установленому порядку доступ до публічної інформації,
розпорядником якої є Міністерство юстиції України, за адресою:
01001, м. Київ, вул. Городецького, 13, кімната N 102. 4. Форми запитів можна отримати в Міністерстві юстиції
України за адресами: вул. Городецького, 13, кімната N 102; вул.
Січових Стрільців, 73, кімната N 126. 5. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації. 6. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб,
обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження
запиту. 7. У разі коли запит на інформацію стосується інформації,
необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо
стану навколишнього природного середовища, якості харчових
продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних
природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або
можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається
протягом 48 годин з дня отримання запиту. 8. У разі коли запит стосується надання великого обсягу
інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості
даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих
днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку
запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж
протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту. 9. Інформація на запит надається безоплатно. 10. У разі коли запитувана інформація містить документи
обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з
дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням
обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком
документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат.
Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після
підтвердження оплати вартості фактичних витрат. 11. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких
випадках: 11.1 Міністерство юстиції України не володіє і не зобов'язано
відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством,
володіти інформацією, щодо якої зроблено запит; 11.2 інформація, що запитується, належить до категорії
інформації з обмеженим доступом; 11.3 запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з
копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 10 цих
приміток; 11.4 не дотримано вимог до складення та подання запиту на
інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України
"Про доступ до публічної інформації" ( 2939-17 ), а саме не
зазначено: прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача,
поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу
зв'язку (якщо такий є); загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст
документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); підпис і дату (за умови подання письмового запиту).
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
юстиції N 1521/5 ( z0694-11 ) від 08.06.2011, N 1942/5
( z0980-16 ) від 18.07.2016 }

Додаток 3
до наказу Міністерства
юстиції
26.05.2011 N 1434/5

ФОРМА
для подання запиту на отримання публічної інформації
від об'єднання громадян без статусу юридичної особи
в письмовому вигляді

------------------------------------------------------------------ |Розпорядник інформації Міністерство юстиції України| | вул. Городецького, 13 | | м. Київ, 01001 | | | | ЗАПИТ | | на отримання публічної інформації | | | |----------------------------------------------------------------| |Найменування, поштова адреса, | | |адреса електронної пошти, номер | | |телефону запитувача (об'єднання | | |громадян без статусу юридичної | | |особи) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Вид, назва, реквізити, зміст | | |документа, що запитується | | |--------------------------------+-------------------------------| |або | | |--------------------------------+-------------------------------| |Загальний опис інформації, що |(Загальний опис необхідної | |запитується |інформації) | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь | |надати: | |----------------------------------------------------------------| |Поштою |(Вказати поштову адресу) | |--------------------------------+-------------------------------| |Факсом |(Вказати номер факсу) | |--------------------------------+-------------------------------| |Електронною поштою |(Вказати e-mail) | ------------------------------------------------------------------
Необхідне підкреслити
------------------------------------------------------------------ |Контактний телефон запитувача | | |--------------------------------+-------------------------------| |Прізвище, ім'я, по батькові та | | |підпис керівника (представника | | |керівника) запитувача | | |--------------------------------+-------------------------------| |Дата запиту, підпис | | ------------------------------------------------------------------
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Примітки: 1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які
перебувають у володінні Міністерства юстиції України, розміщується
на веб-сайті Міністерства юстиції України minjust.gov.ua. 2. Запит може бути поданий: на поштову адресу: 01001, м. Київ, вул. Городецького, 13 (на
конверті вказувати "Публічна інформація"); на електронні адреси: civil@minjust.gov.ua;
public_info@minjust.gov.ua; телефаксом: (44) 486-71-76; (44) 279-17-35. 3. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто
до спеціального структурного підрозділу, який організовує в
установленому порядку доступ до публічної інформації,
розпорядником якої є Міністерство юстиції України, за адресою:
01001, м. Київ, вул. Городецького, 13, кімната N 102. 4. Форми запитів можна отримати в Міністерстві юстиції
України за адресами: вул. Городецького, 13, кімната N 102; вул.
Січових Стрільців, 73, кімната N 126. 5. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації. 6. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб,
обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження
запиту. 7. У разі коли запит на інформацію стосується інформації,
необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо
стану навколишнього природного середовища, якості харчових
продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних
природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або
можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається
протягом 48 годин з дня отримання запиту. 8. У разі коли запит стосується надання великого обсягу
інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості
даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих
днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку
запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж
протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту. 9. Інформація на запит надається безоплатно. 10. У разі коли запитувана інформація містить документи
обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з
дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням
обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком
документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат.
Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після
підтвердження оплати вартості фактичних витрат. 11. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких
випадках: 11.1 Міністерство юстиції України не володіє і не зобов'язано
відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством,
володіти інформацією, щодо якої зроблено запит; 11.2 інформація, що запитується, належить до категорії
інформації з обмеженим доступом; 11.3 запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з
копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 10 цих
приміток; 11.4 не дотримано вимог до складення та подання запиту на
інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України
"Про доступ до публічної інформації" ( 2939-17 ), а саме не
зазначено: прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача,
поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу
зв'язку (якщо такий є); загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст
документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); підпис і дату (за умови подання письмового запиту).
{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
юстиції N 1521/5 ( z0694-11 ) від 08.06.2011, N 1942/5
( z0980-16 ) від 18.07.2016 }

Додаток 4
до наказу Міністерства
юстиції
26.05.2011 N 1434/5

ФОРМА
для подання запиту на отримання публічної інформації
від фізичної особи електронною поштою

------------------------------------------------------------------ | Міністерство юстиції України| | вул. Городецького, 13 | | м. Київ, 01001 | | | | ЗАПИТ | | на отримання публічної інформації | | | |----------------------------------------------------------------| |---- ---- ---- Об'єднання громадян | ||V | Фізична особа | | Юридична особа | | без статусу | |---- ---- ---- юридичної особи | |----------------------------------------------------------------| |Прізвище, ім'я та по батькові | | |--------------------------------+-------------------------------| |Поштова адреса, адреса | | |електронної пошти, номер | | |телефону запитувача | | |--------------------------------+-------------------------------| |Вид, назва, реквізити, зміст | | |документа, що запитується | | |--------------------------------+-------------------------------| |або | | |--------------------------------+-------------------------------| |Загальний опис інформації, | | |що запитується | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Прошу надати мені відповідь | |у визначений законом | |термін: ---- ---- ---- | | |V | Поштою | | Факсом | | Електронною поштою | | ---- ---- ---- | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Контактна електронна пошта | | |(якщо вибрано форму відповіді | | |"Електронною поштою") | | |--------------------------------+-------------------------------| |Факс | | |(якщо вибрано форму відповіді | | |"Факсом") | | |--------------------------------+-------------------------------| |Прізвище, ім'я та по батькові | | |запитувача | | |--------------------------------+-------------------------------| |Введіть символи | (Символи) | |--------------------------------+-------------------------------| |Дата запиту | | |--------------------------------+-------------------------------| |Щоб стерти невірно введені дані,| Очистити | |натисніть кнопку | | |--------------------------------+-------------------------------| |Щоб передати запит, натисніть | Відправити | |кнопку | | ------------------------------------------------------------------
Заповнюється у Міністерстві юстиції України
------------------------------------------------------------------ |Посада, прізвище, ініціали, | | |телефон, підпис працівника, | | |що прийняв запит | | |--------------------------------+-------------------------------| |Час та дата | | ------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які
перебувають у володінні Міністерства юстиції України, розміщується
на веб-сайті Міністерства юстиції України minjust.gov.ua. 2. Запит може бути поданий: на поштову адресу: 01001, м. Київ, вул. Городецького, 13 (на
конверті вказувати "Публічна інформація"); на електронні адреси: civil@minjust.gov.ua;
public_info@minjust.gov.ua; телефаксом: (44) 486-71-76; (44) 279-17-35. 3. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто
до спеціального структурного підрозділу, який організовує в
установленому порядку доступ до публічної інформації,
розпорядником якої є Міністерство юстиції України, за адресою:
01001, м. Київ, вул. Городецького, 13, кімната N 102. 4. Форми запитів можна отримати в Міністерстві юстиції
України за адресами: вул. Городецького, 13, кімната N 102; вул.
Січових Стрільців, 73, кімната N 126. 5. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації. 6. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб,
обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження
запиту. 7. У разі коли запит на інформацію стосується інформації,
необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо
стану навколишнього природного середовища, якості харчових
продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних
природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або
можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається
протягом 48 годин з дня отримання запиту. 8. У разі коли запит стосується надання великого обсягу
інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості
даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих
днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку
запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж
протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту. 9. Інформація на запит надається безоплатно. 10. У разі коли запитувана інформація містить документи
обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з
дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням
обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком
документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат.
Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після
підтвердження оплати вартості фактичних витрат. 11. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких
випадках: 11.1 Міністерство юстиції України не володіє і не зобов'язано
відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством,
володіти інформацією, щодо якої зроблено запит; 11.2 інформація, що запитується, належить до категорії
інформації з обмеженим доступом; 11.3 запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з
копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 10 цих
приміток; 11.4 не дотримано вимог до складення та подання запиту на
інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України
"Про доступ до публічної інформації" ( 2939-17 ), а саме не
зазначено: прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача,
поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу
зв'язку (якщо такий є); загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст
документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); підпис і дату (за умови подання письмового запиту).
{ Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
юстиції N 1521/5 ( z0694-11 ) від 08.06.2011, N 1942/5
( z0980-16 ) від 18.07.2016 }

Додаток 5
до наказу Міністерства
юстиції
26.05.2011 N 1434/5

ФОРМА
для подання запиту на отримання публічної інформації
від юридичної особи електронною поштою

------------------------------------------------------------------ | Міністерство юстиції України| | вул. Городецького, 13 | | м. Київ, 01001 | | | | ЗАПИТ | | на отримання публічної інформації | | | |----------------------------------------------------------------| |---- ---- ---- Об'єднання громадян | || | Фізична особа |V | Юридична особа | | без статусу | |---- ---- ---- юридичної особи | |----------------------------------------------------------------| |Найменування юридичної особи | | | | | |--------------------------------+-------------------------------| |Поштова адреса, адреса | | |електронної пошти, номер | | |телефону запитувача | | |--------------------------------+-------------------------------| |Вид, назва, реквізити, зміст | | |документа, що запитується | | |--------------------------------+-------------------------------| |або | | |--------------------------------+-------------------------------| |Загальний опис інформації, | | |що запитується | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Прошу надати мені відповідь | |у визначений законом | |термін: ---- ---- ---- | | |V | Поштою | | Факсом | | Електронною поштою | | ---- ---- ---- | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Контактна електронна пошта | | |(якщо вибрано форму відповіді | | |"Електронною поштою") | | |--------------------------------+-------------------------------| |Факс | | |(якщо вибрано форму відповіді | | |"Факсом") | | |--------------------------------+-------------------------------| |Посада | | |--------------------------------+-------------------------------| |Прізвище, ім'я та по батькові | | |представника запитувача | | |--------------------------------+-------------------------------| |Введіть символи | (Символи) | |--------------------------------+-------------------------------| |Дата запиту | | |--------------------------------+-------------------------------| |Щоб стерти невірно введені дані,| Очистити | |натисніть кнопку | | |--------------------------------+-------------------------------| |Щоб передати запит, натисніть | Відправити | |кнопку | | ------------------------------------------------------------------
Заповнюється у Міністерстві юстиції України
------------------------------------------------------------------ |Посада, прізвище, ініціали, | | |телефон, підпис працівника, | | |що прийняв запит | | |--------------------------------+-------------------------------| |Час та дата | | ------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які
перебувають у володінні Міністерства юстиції України, розміщується
на веб-сайті Міністерства юстиції України minjust.gov.ua. 2. Запит може бути поданий: на поштову адресу: 01001, м. Київ, вул. Городецького, 13 (на
конверті вказувати "Публічна інформація"); на електронні адреси: civil@minjust.gov.ua;
public_info@minjust.gov.ua; телефаксом: (44) 486-71-76; (44) 279-17-35. 3. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто
до спеціального структурного підрозділу, який організовує в
установленому порядку доступ до публічної інформації,
розпорядником якої є Міністерство юстиції України, за адресою:
01001, м. Київ, вул. Городецького, 13, кімната N 102. 4. Форми запитів можна отримати в Міністерстві юстиції
України за адресами: вул. Городецького, 13, кімната N 102; вул.
Січових Стрільців, 73, кімната N 126. 5. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації. 6. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб,
обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження
запиту. 7. У разі коли запит на інформацію стосується інформації,
необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо
стану навколишнього природного середовища, якості харчових
продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних
природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або
можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається
протягом 48 годин з дня отримання запиту. 8. У разі коли запит стосується надання великого обсягу
інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості
даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих
днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку
запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж
протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту. 9. Інформація на запит надається безоплатно. 10. У разі коли запитувана інформація містить документи
обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з
дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням
обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком
документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат.
Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після
підтвердження оплати вартості фактичних витрат. 11. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких
випадках: 11.1 Міністерство юстиції України не володіє і не зобов'язано
відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством,
володіти інформацією, щодо якої зроблено запит; 11.2 інформація, що запитується, належить до категорії
інформації з обмеженим доступом; 11.3 запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з
копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 10 цих
приміток; 11.4 не дотримано вимог до складення та подання запиту на
інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України
"Про доступ до публічної інформації" ( 2939-17 ), а саме не
зазначено: прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача,
поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу
зв'язку (якщо такий є); загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст
документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); підпис і дату (за умови подання письмового запиту).
{ Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
юстиції N 1521/5 ( z0694-11 ) від 08.06.2011, N 1942/5
( z0980-16 ) від 18.07.2016 }

Додаток 6
до наказу Міністерства
юстиції
26.05.2011 N 1434/5

ФОРМА
для подання запиту на отримання публічної інформації
від об'єднання громадян без статусу юридичної особи
електронною поштою

------------------------------------------------------------------ | Міністерство юстиції України| | вул. Городецького, 13 | | м. Київ, 01001 | | | | ЗАПИТ | | на отримання публічної інформації | | | |----------------------------------------------------------------| |---- ---- ---- Об'єднання громадян | || | Фізична особа | | Юридична особа |V | без статусу | |---- ---- ---- юридичної особи | |----------------------------------------------------------------| |Найменування об'єднання громадян| | |без статусу юридичної особи | | |--------------------------------+-------------------------------| |Поштова адреса, адреса | | |електронної пошти, номер | | |телефону запитувача | | |--------------------------------+-------------------------------| |Вид, назва, реквізити, зміст | | |документа, що запитується | | |--------------------------------+-------------------------------| |або | | |--------------------------------+-------------------------------| |Загальний опис інформації, | | |що запитується | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Прошу надати мені відповідь | |у визначений законом | |термін: ---- ---- ---- | | |V | Поштою | | Факсом | | Електронною поштою | | ---- ---- ---- | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Контактна електронна пошта | | |(якщо вибрано форму відповіді | | |"Електронною поштою") | | |--------------------------------+-------------------------------| |Факс | | |(якщо вибрано форму відповіді | | |"Факсом") | | |--------------------------------+-------------------------------| |Посада | | |--------------------------------+-------------------------------| |Прізвище, ім'я та по батькові | | |керівника (представника | | |керівника) запитувача | | |--------------------------------+-------------------------------| |Введіть символи | (Символи) | |--------------------------------+-------------------------------| |Дата запиту | | |--------------------------------+-------------------------------| |Щоб стерти невірно введені дані,| Очистити | |натисніть кнопку | | |--------------------------------+-------------------------------| |Щоб передати запит, натисніть | Відправити | |кнопку | | ------------------------------------------------------------------
Заповнюється у Міністерстві юстиції України
------------------------------------------------------------------ |Посада, прізвище, ініціали, | | |телефон, підпис працівника, | | |що прийняв запит | | |--------------------------------+-------------------------------| |Час та дата | | ------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які
перебувають у володінні Міністерства юстиції України, розміщується
на веб-сайті Міністерства юстиції України minjust.gov.ua. 2. Запит може бути поданий: на поштову адресу: 01001, м. Київ, вул. Городецького, 13 (на
конверті вказувати "Публічна інформація"); на електронні адреси: civil@minjust.gov.ua;
public_info@minjust.gov.ua; телефаксом: (44) 486-71-76; (44) 279-17-35. 3. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто
до спеціального структурного підрозділу, який організовує в
установленому порядку доступ до публічної інформації,
розпорядником якої є Міністерство юстиції України, за адресою:
01001, м. Київ, вул. Городецького, 13, кімната N 102. 4. Форми запитів можна отримати в Міністерстві юстиції
України за адресами: вул. Городецького, 13, кімната N 102; вул.
Січових Стрільців, 73, кімната N 126. 5. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації. 6. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб,
обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження
запиту. 7. У разі коли запит на інформацію стосується інформації,
необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо
стану навколишнього природного середовища, якості харчових
продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних
природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або
можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається
протягом 48 годин з дня отримання запиту. 8. У разі коли запит стосується надання великого обсягу
інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості
даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих
днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку
запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж
протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту. 9. Інформація на запит надається безоплатно. 10. У разі коли запитувана інформація містить документи
обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з
дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням
обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком
документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат.
Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після
підтвердження оплати вартості фактичних витрат. 11. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких
випадках: 11.1 Міністерство юстиції України не володіє і не зобов'язано
відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством,
володіти інформацією, щодо якої зроблено запит; 11.2 інформація, що запитується, належить до категорії
інформації з обмеженим доступом; 11.3 запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з
копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 10 цих
приміток; 11.4 не дотримано вимог до складення та подання запиту на
інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України
"Про доступ до публічної інформації" ( 2939-17 ), а саме не
зазначено: прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача,
поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу
зв'язку (якщо такий є); загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст
документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); підпис і дату (за умови подання письмового запиту).
{ Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
юстиції N 1521/5 ( z0694-11 ) від 08.06.2011, N 1942/5
( z0980-16 ) від 18.07.2016 }

Додаток 7
до наказу Міністерства
юстиції
26.05.2011 N 1434/5

ФОРМА
для подання запиту на отримання публічної інформації
від запитувача по телефону

------------------------------------------------------------------ |Розпорядник інформації Міністерство юстиції України| | вул. Городецького, 13 | | м. Київ, 01001 | | | | ЗАПИТ | | на отримання публічної інформації | | | |----------------------------------------------------------------| |Прізвище, ім'я та по батькові |_______________________________| |(найменування), поштова адреса, |_______________________________| |адреса електронної пошти, |_______________________________| |номер телефону запитувача |_______________________________| |(прізвище, ім'я та по батькові |_______________________________| |представника запитувача) |_______________________________| |--------------------------------+-------------------------------| |Вид, назва, реквізити, зміст |_______________________________| |документа, що запитується |_______________________________| |--------------------------------+-------------------------------| |або | | |--------------------------------+-------------------------------| |Загальний опис інформації, що |(Загальний опис необхідної | |запитується |інформації) ___________________| | |_______________________________| | |_______________________________| | |_______________________________| ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь | |надати: | |----------------------------------------------------------------| |Поштою |(Вказати поштову адресу) | |--------------------------------+-------------------------------| |Факсом |(Вказати номер факсу) | |--------------------------------+-------------------------------| |Електронною поштою |(Вказати e-mail) | ------------------------------------------------------------------
Необхідне підкреслити
------------------------------------------------------------------ |Посада, прізвище, ініціали, |_______________________________| |телефон працівника, що прийняв |_______________________________| |запит |_______________________________| |--------------------------------+-------------------------------| |Час, дата, підпис | | ------------------------------------------------------------------
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
(Запит заповнюється працівником Міністерства юстиції України)
Примітки: 1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які
перебувають у володінні Міністерства юстиції України, розміщується
на веб-сайті Міністерства юстиції України minjust.gov.ua. 2. Запит може бути поданий: на поштову адресу: 01001, м. Київ, вул. Городецького, 13 (на
конверті вказувати "Публічна інформація"); на електронні адреси: civil@minjust.gov.ua;
public_info@minjust.gov.ua; телефаксом: (44) 486-71-76; (44) 279-17-35. 3. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто
до спеціального структурного підрозділу, який організовує в
установленому порядку доступ до публічної інформації,
розпорядником якої є Міністерство юстиції України, за адресою:
01001, м. Київ, вул. Городецького, 13, кімната N 102. 4. Форми запитів можна отримати в Міністерстві юстиції
України за адресами: вул. Городецького, 13, кімната N 102; вул.
Січових Стрільців, 73, кімната N 126. 5. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації. 6. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб,
обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження
запиту. 7. У разі коли запит на інформацію стосується інформації,
необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо
стану навколишнього природного середовища, якості харчових
продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних
природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або
можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається
протягом 48 годин з дня отримання запиту. 8. У разі коли запит стосується надання великого обсягу
інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості
даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих
днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку
запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж
протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту. 9. Інформація на запит надається безоплатно. 10. У разі коли запитувана інформація містить документи
обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з
дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням
обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком
документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат.
Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після
підтвердження оплати вартості фактичних витрат. 11. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких
випадках: 11.1 Міністерство юстиції України не володіє і не зобов'язано
відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством,
володіти інформацією, щодо якої зроблено запит; 11.2 інформація, що запитується, належить до категорії
інформації з обмеженим доступом; 11.3 запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з
копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 10 цих
приміток; 11.4 не дотримано вимог до складення та подання запиту на
інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України
"Про доступ до публічної інформації" ( 2939-17 ), а саме не
зазначено: прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача,
поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу
зв'язку (якщо такий є); загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст
документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); підпис і дату (за умови подання письмового запиту).
{ Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
юстиції N 1521/5 ( z0694-11 ) від 08.06.2011, N 1942/5
( z0980-16 ) від 18.07.2016 }