flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Порядок відшкодування фактичних витрат на друк або копіювання документів, які надаються запитувачам публічної інформації

Витяг із Закону України "Про доступ до публічної інформації" № 2939-VI від  13.01.2011.

Стаття 21. Плата за надання інформації

1. Інформація на запит надається безкоштовно.

2. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

3. Розмір фактичних витрат визначається відповідним розпорядником на копіювання та друк в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. У разі якщо розпорядник інформації не встановив розміру плати за копіювання або друк, інформація надається безкоштовно.

4. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

 

 

Граничні норми витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (затверджені постановою Кабінету Міністрів України № 740 від 13.07.2011, в редакції від 28.01.2020)

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 13 липня 2011 р. № 740
Київ

Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 4 від 15.01.2020}

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України "Про доступ до публічної інформації" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити граничні норми витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (додаються).

2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 липня 2011 р. № 740
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 15 січня 2020 р. № 4)

ГРАНИЧНІ НОРМИ
витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

Послуга, що надається

Граничні норми витрат

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

не більше ніж 0,2 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

не більше ніж 0,3 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

від 0,3 до 0,5 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування

не більше ніж 0,1 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за сканування однієї сторінки

__________
Примітка


Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання або друку документів.

{Граничні норми в редакції Постанови КМ № 4 від 15.01.2020}

 

  

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ голови Господарського суду Миколаївської області № 6-г від 30.01.2020

 

 

Інструкція

про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк

документів обсягом більш ніж 10 сторінок, що надаються за запитами на інформацію 

 

  1. Ця Інструкція визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більш ніж 10 сторінок (починаючи з 11-ї сторінки), що надаються Господарським судом Миколаївської області (надалі – суд) за запитами на інформацію.
  2. Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється у будь-якій фінансовій установі (банку) за реквізитами, зазначеними в Додатку 2.
  3. Обрахунок розміру відповідних витрат за вартістю визначає особа апарату суду, відповідальна за надання таких відомостей.

Рахунок на відшкодування витрат надсилається запитувачеві у строк, установлений законом для надання відповіді на запит на інформацію.

  1. Якщо кількість сторінок відповіді на запит на інформацію неможливо визначити заздалегідь, зважаючи на значний обсяг такої відповіді, особа апарату суду, відповідальна за надання таких відомостей, надсилає запитувачеві лист та рахунок, у якому зазначається часткова сума відшкодування витрат.
  2. Відповідь на запит на інформацію надається протягом трьох робочих днів після підтвердження повної оплати вартості фактичних витрат.
  3. Відповідь на запит на інформацію не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати витрат, пов'язаних із наданням такої відповіді.
  4. У разі ненадходження протягом одного місяця документів, що підтверджують повну оплату витрат, особа апарату суду, відповідальна за надання таких відомостей, робить позначку про відмову в отриманні відповіді на запит на інформацію та складає відповідну довідку із направленням її копії запитувачу.

 

 

 

Додаток 1

до Інструкції про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більш ніж 10 сторінок, що надаються за запитами на інформацію, затвердженої Наказом голови Господарського суду Миколаївської області  № 6-г від 30.01.2020)

    

 

Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більш ніж 10 сторінок, що надаються за запитами на інформацію

(оплата здійснюється, починаючи з 11-ї сторінки)

 

         Операція із виготовлення документів

          Граничні норми витрат

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,3 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

0,5 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування

0,1 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за сканування однієї сторінки

 

Примітка. Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання або друку документів.

        

Увага! Шановні відвідувачі суду!

Для перерахування коштів для відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів (обсягом більше 10 сторінок), що надаються за запитами на інформацію, НЕОБХІДНО ОТРИМАТИ ВІДПОВІДНИЙ РАХУНОК  у фінансово-економічному відділі Господарського суду Миколаївської області.