flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Засади використання автоматизованої системи документообігу Господарського суду Миколаївської області

Документи по темі:

Додаток № 1 до Засад 187 Kb  pdf-файл

                                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                        Рішення зборів суддів
                                                                                                                        Господарського суду Миколаївської області

                                                                                                                        від 28.01.2016 № 2

 

Засади використання автоматизованої системи документообігу

Господарського суду Миколаївської області

 

(зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями зборів суддів Господарського суду Миколаївської області від 23.03.2016 № 3, від 20.05.2016 № 7, від 23.11.2016 № 13, від 12.01.2017 № 2, від 12.10.2017 № 8, від 25.01.2018 № 2, від 22.02.2018 № 6, від 21.03.2018 № 9, від 22.11.2018 № 18, від 24.01.2019 № 1, від 26.03.2019 № 5, від 04.07.2019 № 7, від 19.02.2020 № 2, від 17.06.2020 № 4, від 10.12.2020 № 6, від 19.02.2021 № 3, від 08.06.2023 № 4, від 18.10.2023 № 6, від 11.03.2024 № 2, від 11.03.2024 № 4, від 08.07.2024 № 7)

 

  1. Загальні положення

1.1. Ці Засади використання автоматизованої системи документообігу Господарського суду Миколаївської області (далі — Засади) розроблено на виконання п. 1.4.9. Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України  від 26.11.2010 (в редакції від 15.09.2016) (далі — Положення).

(Пункт 1.1. змінено згідно з рішенням зборів суддів Господарського суду Миколаївської області від 21.03.2018 № 9).

1.2. Ці Засади регулюють питання, що стосуються порядку функціонування автоматизованої системи  документообігу в Господарському суді Миколаївської області.

  1. Повноваження зборів суддів Господарського суду Миколаївської області щодо розгляду питань, які стосуються порядку функціонування автоматизованої системи

2.1. Збори суддів Господарського суду Миколаївської області мають повноваження щодо розгляду питань стосовно порядку функціонування автоматизованої системи, визначені Законом України «Про судоустрій і статус суддів» (далі — Законом), Господарським процесуальним кодексом України  (далі — ГПК України), Кодексом України з процедур банкрутства та Положенням.

(Пункт 2.1. змінено згідно з рішенням зборів суддів Господарського суду Миколаївської області від 25.01.2018 № 2, від 19.02.2020 № 2).

2.2. Збори суддів Господарського суду Миколаївської області мають право:

— визначати та затверджувати Засади використання автоматизованої системи документообігу суду;

— визначати особливості здійснення автоматизованого розподілу судових справ між суддями;

— запроваджувати спеціалізацію суддів з розгляду конкретних категорій судових справ;

— визначати порядок формування колегіального складу суду, порядок заміни суддів у колегії під час колегіального розгляду справи в разі неможливості виконання суддями (головуючим у справі та/або членами колегії) обов’язків судді;

— визначати особливості здійснення автоматизованого розподілу судових справ у випадках, визначених Положенням, зокрема, в разі знеструмлення електромережі суду, виходу з ладу обладнання або комп'ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи, що триває понад п’ять робочих днів;

— визначати коефіцієнт складності категорій судових справ, коефіцієнт адміністративних посад та коефіцієнт, що враховує форму участі судді в розгляді судової справи;

— зменшити навантаження щодо розгляду справ на суддів, які обіймають адміністративні посади в суді, а також є членами Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Ради суддів України або здійснюють науково-викладацьку діяльність у Національній школі суддів України, але не більше ніж на шістдесят відсотків порівняно з навантаженням інших суддів;

— визначати необхідність урахування, під час розрахунку коефіцієнту навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи, днів, у які не розподіляються щодо конкретного судді судові справи;

— розглядати питання щодо настання обставин, які унеможливлюють участь судді у розгляді судових справ, що може мати наслідком порушення строку розгляду судових справ, передбаченого відповідним процесуальним законом;

— приймати рішення з інших питань, віднесених до їхньої компетенції  згідно з Законом та Положенням.

(Пункт 2.2. змінено згідно з рішенням зборів суддів Господарського суду Миколаївської області від 25.01.2018 № 2).

  1. Прийняття та реєстрація документів, поданих до Господарського суду Миколаївської області, та автоматизований розподіл судових справ

Позовні та інші заяви, скарги та інші передбачені законом процесуальні документи, що подаються до Господарського суду Миколаївської області і можуть бути предметом судового розгляду, в порядку їх надходження підлягають обов’язковій реєстрації в автоматизованій системі документообігу суду в день надходження документів. У разі неможливості з об’єктивних причин здійснити реєстрацію зазначених документів у день їх надходження, такі документи реєструються в автоматизованій системі документообігу суду на наступний робочий день або в інший термін, що визначається за мотивованим розпорядженням керівника апарату із зазначенням причин встановлення такого терміну.

Кожній судовій справі надається єдиний унікальний номер, який формує автоматизована система документообігу Господарського суду Миколаївської області відповідно до Положення про автоматизовану систему документообігу. Позовній заяві або заяві, що розглядаються по суті у межах справи про банкрутство, за ухвалою головуючого судді у справі про банкрутство, надається подвійний номер, який складається з єдиного унікального номеру справи про банкрутство та єдиного унікального номеру справи у дужках, наданого автоматизованою системою документообігу суду під час реєстрації зазначеної вище позовної заяви або заяви. Аналогічно вирішується питання надання подвійного номеру справам, які передані для розгляду в межах справи про банкрутство з  господарського суду або судів інших юрисдикцій (за ухвалою головуючого судді у справі про банкрутство).

Визначення судді або колегії суддів для розгляду конкретної справи здійснюється за допомогою автоматизованої системи документообігу суду за правилами, встановленими чинною редакцією Господарського процесуального кодексу України.

Судові справи розподіляються з урахуванням спеціалізації суддів, навантаження кожного судді, заборони брати участь у перегляді рішень для судді, який брав участь в ухваленні судового рішення, про перегляд якого порушується питання (крім перегляду за нововиявленими обставинами), перебування судді у відпустці, відсутності у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, відрядження, а також інших передбачених законом випадків, через які суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ.

Не розподіляються щодо конкретного судді судові справ, що надійшли:

— за два місяці до закінчення повноважень судді;

— за чотирнадцять календарних днів до початку відпустки, якщо її тривалість становить не менше двадцяти одного календарного дня (окрім періоду з 01 червня поточного року по 31 серпня поточного року та окрім періоду з 15 грудня поточного року по 15 січня наступного року);

— за п’ять робочих днів до початку відпустки, якщо її тривалість становить не менше п’ятнадцяти але не більше двадцяти календарних днів;

— за три робочі дні до початку відпустки, якщо їх тривалість становить не менше семи, але не більше чотирнадцяти календарних днів;

— за два робочі дні до початку відпустки, якщо її тривалість становить не менше одного, але не більше шести календарних днів;

— у період з 01 червня поточного року по 31 серпня поточного року та у період з 15 грудня поточного року по 15 січня наступного року за п’ять робочих днів до початку відпустки, якщо її тривалість становить не менше п’ятнадцяти календарних днів;

— у період відпустки судді;

— за один робочий день до дня відрядження (за три робочі дні — якщо тривалість відрядження становить більше семи календарних днів) та в дні перебування судді у відрядженні;

— під час тимчасової непрацездатності судді;

— за один робочий день до направлення судді на навчання, підвищення кваліфікації, для участі в семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради правосуддя тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду);

— у дні перебування судді на навчанні, підвищенні кваліфікації, участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради правосуддя тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду);

— у разі призначення судді членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або Вищої ради правосуддя – з моменту прийняття рішення про призначення;

— в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ.

Надати керівнику апарату суду право за погодженням з головою суду в разі створення під час автоматизованого розподілу судової справи протоколу «Неможливість розподілу справи» з підстав відсутності судді належної спеціалізації та недопустимості повторної участі інших суддів за умови, що фактично судді потрібної спеціалізації перебувають на роботі, але не можуть брати  участь в автоматизованому розподілі судових справ перед відпусткою  (обмеження щодо розподілу судових справ, закріплені в абзаці 5 ч. 3 цих Засад), на час здійснення автоматизованого розподілу такої судової справи вносити зміни до табелю обліку робочого часу в автоматизованій системі документообігу — відповідно до цих змін в автоматизованому розподілі судової справи братимуть участь всі судді потрібної спеціалізації, які перебувають на роботі.

 У  Господарському суді Миколаївської області застосовується:

— автоматизований розподіл судових справ (у тому числі пакетний автоматизований розподіл судових справ) між суддями;

— автоматизований розподіл судових справ шляхом передання судової справи раніше визначеному у судовій справі головуючому судді;

— автоматизований розподіл судових справ, позовних заяв (в т.ч. заяв про видачу судового наказу, поданих у порядку наказного провадження) або інших заяв, клопотань, скарг, подань тощо, які пов’язані зі справою про банкрутство;

— автоматизований розподіл, заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами або виключними обставинами, судових доручень іноземних судів позовних заяв, які безпосередньо пов’язані із задоволеною заявою про забезпечення позову або забезпечення доказів, заяв про заміну одного заходу забезпечення позову іншим,  заяв про скасування заходів забезпечення позову, заяв про зустрічне забезпечення, заяв про зміну зустрічного забезпечення, заяв про скасування зустрічного забезпечення, позову про відшкодування збитків, заподіяних забезпеченням позову, інших заяв, скарг,  клопотань, подань тощо у справі (в якій ухвалено судове рішення після закінчення судового розгляду і головуючий суддя, який ухвалив таке рішення, не може виконувати обов’язки судді), що передбачають вчинення процесуальних дій;

— передання раніше визначеному головуючому судді скарг, заяв (клопотань), подань, які передбачають вчинення процесуальних дій  у разі надходження їх протягом днів, в які щодо конкретного судді не розподіляються справи у зв’язку з відпусткою та відрядженням, а також в інших передбачених законом випадках.

(Преамбулу частини 3 змінено згідно з рішеннями зборів суддів Господарського суду Миколаївської області від 26.03.2019 № 5, від 19.02.2020 № 2, від 10.12.2020 № 6).

3.1.  Автоматизований розподіл судових справ між суддями

 3.1.1. Розгляд конкретної господарської справи здійснюється суддею одноособово або колегіально у складі трьох суддів (головуючого судді у справі та членів колегії), визначених автоматизованою системою документообігу суду.

3.1.2. Під час автоматизованого розподілу судових справ автоматизована система визначає головуючого суддю у справі із кількості всіх суддів Господарського суду Миколаївської області з урахуванням їхньої спеціалізації.

3.1.3. У Господарському суді Миколаївської області запроваджено такі види спеціалізації суддів:

         – розгляд судових справ про банкрутство та інших спорів, стороною в яких є боржник у справі про банкрутство або які підлягають розгляду в межах справи про банкрутство (відповідний перелік категорій судових справ та коефіцієнтів їхньої складності, визначених у комп’ютерній програмі «Діловодство спеціалізованого суду» Господарського суду Миколаївської області, викладено в Додатку № 1 до Засад використання автоматизованої системи документообігу Господарського суду Миколаївської області, затверджених рішенням зборів суддів Господарського суду Миколаївської області від 28.01.2016 № 2 (зі змінами і доповненнями);

         – розгляд спорів між суб’єктами господарювання або судових справ, що виникають із господарських правовідносин (окрім судових справ про банкрутство та інших спорів, стороною в яких є боржник у справі про банкрутство або які підлягають розгляду в межах справи про банкрутство) (відповідний перелік категорій судових справ та коефіцієнтів їхньої складності, визначених у комп’ютерній програмі «Діловодство спеціалізованого суду» Господарського суду Миколаївської області, викладено в Додатку № 1 до Засад використання автоматизованої системи документообігу Господарського суду Миколаївської області, затверджених рішенням зборів суддів Господарського суду Миколаївської області від 28.01.2016 № 2 (зі змінами і доповненнями)».

(Підпункт 3.1.3 змінено згідно з рішеннями зборів суддів Господарського суду Миколаївської області від 24.01.2019 № 1, від 04.07.2049 № 7, від 17.06.2020 № 4, від 18.10.2023 №6, від 11.03.2024 № 2).

3.1.4. Розгляд справ про банкрутство та інших спорів, стороною в яких є боржник у справі про банкрутство або які підлягають розгляду в межах справи про банкрутство, здійснюють судді: Адаховська Віра Сергіївна, Давченко Тетяна Миколаївна, Ржепецький Віктор Олександрович.

Розгляд спорів між суб’єктами господарювання або справ, що виникають із господарських правовідносин (окрім справ про банкрутство та інших спорів, стороною в яких є боржник у справі про банкрутство або які підлягають розгляду в межах справи про банкрутство) здійснюють судді: Алексєєв Андрій Павлович, Коваль Сергій Миколайович, Мавродієва Марина Володимирівна, Семенчук Наталія Олександрівна, Смородінова Ольга Григорівна, Олейняш Еліна Михайлівна, Корицька Вікторія Олександрівна, Ільєва Людмила Михайлівна.

(Підпункт 3.1.4 змінено згідно з рішеннями зборів суддів Господарського суду Миколаївської області від 20.05.2016 № 7, від 23.11.2016 № 13, від 22.11.2018 № 18, від 24.01.2019 № 1, від 04.07.2019 № 7, від 18.10.2023 №6, від 11.03.2024 № 2, від 08.07.2024 №7).

3.1.5. У разі неможливості призначити суддю (через відвід, самовідвід, неможливість повторної участі в розгляді справи, відпустку, відрядження, тимчасову непрацездатність, закінчення (припинення) повноважень, звільнення судді тощо) для розгляду справи певної категорії (окрім справи про банкрутство) здійснювати, за розпорядженням керівника апарату суду, автоматизований розподіл такої справи між усіма суддями Господарського суду Миколаївської області незалежно від їхньої спеціалізації.

Автоматизований розподіл справи про банкрутство між усіма суддями Господарського суду Миколаївської області здійснюється лише в разі недопустимості з підстав, визначених у чинному процесуальному законодавстві, повторної участі у розгляді такої справи всіх суддів Господарського суду Миколаївської області, що розглядають справи  про банкрутство та інших спорів, стороною в яких є боржник у справі про банкрутство або які підлягають розгляду в межах справи про банкрутство.

(Підпункт 3.1.5 змінено згідно з рішеннями зборів суддів Господарського суду Миколаївської області від 20.05.2016 № 7, від 25.01.2018 № 2, від 19.02.2020 № 2, від 18.10.2023 №6).

 3.1.6. Автоматизований розподіл судових справ здійснюється з урахуванням:

— коефіцієнту форми участі судді у розгляді судової справи:  головуючий суддя — 1,  суддя-член колегії суддів при колегіальному розгляді — 0,5;

— коефіцієнту адміністративної посади, який визначає параметри автоматизованого розподілу судових справ для суддів, які обіймають адміністративні посади — голови суду, заступника голови суду (коефіцієнт визначається зборами суддів);

— коефіцієнту складності категорій судових справ (коефіцієнт визначається зборами суддів для всіх категорій судових справ, в тому числі справ про банкрутство та інших спорів, стороною в яких є боржник у справі про банкрутство або які підлягають розгляду в межах справи про банкрутство).

(Підпункт 3.1.6 додано згідно з рішенням зборів суддів Господарського суду Миколаївської області від 04.07.2019 № 7, від 18.10.2023 №6).

   3.2. Автоматизований розподіл судових справ шляхом передання судової справи раніше визначеному у судовій справі головуючому судді

3.2.1. Судові справи, що надійшли із судів апеляційної або касаційної інстанцій після скасування ухвал, які перешкоджають подальшому розгляду судової справи (крім ухвал про закриття (припинення) провадження у справі), а також ухвал, які не перешкоджають подальшому розгляду судової справи, не підлягають автоматизованому розподілу, а передаються тим суддям, ухвалу яких скасовано чи у провадженні яких перебувала або перебуває судова справа.

(Підпункт 3.2.1. змінено згідно з рішенням зборів суддів Господарського суду Миколаївської області від 25.01.2018 № 2).

3.2.2. Раніше визначеному автоматизованою системою документообігу в судовій справі головуючому судді передаються також:

 (Підпункт 3.2.2. змінено згідно з рішеннями зборів суддів Господарського суду Миколаївської області від 23.11.2016 № 13, від 25.01.2018 № 2, від 19.02.2020 № 2).

 3.2.3. У разі неможливості виконання раніше визначеним у справі головуючим суддею обов’язків судді (тимчасова непрацездатність, відпустка, відрядження, закінчення (припинення) повноважень, звільнення судді тощо) на момент надходження справи до суду:

— судові справи, зазначені у підпункті 3.2.1, підлягають автоматизованому розподілу у разі тривалої тимчасової непрацездатності більше 14 календарних днів, відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, закінчення (припинення) повноважень, звільнення судді;

— заяви (клопотання), скарги, подання тощо, зазначені у підпункті 3.2.2 (за виключенням заяв, пов’язаних із забезпеченням позову), автоматизованому розподілу не підлягають і передаються головуючому судді після закінчення періоду його відсутності на роботі, окрім випадків відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, закінчення (припинення) повноважень, звільнення судді).

 (Підпункт 3.2.3. змінено згідно з рішеннями зборів суддів Господарського суду Миколаївської області від 23.11.2016 № 13,  від 25.01.2018 № 2, від 22.02.2018 № 6, від 26.03.2019 № 5).

3.2.4. Зустрічні позови (ст. 180 ГПК України), позови третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору у судовій справі (ст. 49 ГПК України), інші заяви (клопотання, подання, скарги тощо, зазначені в підпункті 3.2.2, окрім заяв, пов’язаних із забезпеченням позову), що надійшли до суду в період неможливості виконання  раніше визначеним у справі (за первісним позовом) головуючим суддею обов’язків судді (тимчасова непрацездатність, відпустка, відрядження тощо), реєструються відділом документального забезпечення суду у вищевказаній справі та передаються для розгляду раніше визначеному головуючому судді в перший день  виходу його на роботу.

У разі надходження заяв, пов’язаних із забезпеченням позову (заяв про забезпечення позову, заміну одного заходу забезпечення позову іншим, скасування заходів забезпечення позову, зустрічне забезпечення позову, зміну зустрічного забезпечення, скасування заходів зустрічного забезпечення, що подані у порядку ст.ст.136–145 ГПК України після подання позовної заяви), що надійшли до суду в період неможливості виконання обов’язків судді (тимчасова непрацездатність, відпустка, відрядження) раніше визначеним у справі головуючим суддею, такі заяви підлягають автоматизованому розподілу. Автоматизований розподіл зазначених заяв здійснюється шляхом розподілу іншому головуючому судді судової справи в частині розгляду поданої відповідної заяви — за розпорядженням керівника апарату суду.

На період розгляду іншим головуючим суддею відповідної заяви, пов’язаної із забезпеченням позову, матеріали справи, в якій подано зазначену заяву, пов’язану із забезпеченням позову, передаються тому головуючому судді у справі, якого автоматизована система документообігу суду визначила для розгляду відповідної заяви (без зміни в автоматизованій системі документообігу суду раніше визначеного головуючого судді в судовій справі).

У разі одночасного надходження двох або більше заяв, пов’язаних із забезпеченням позову в одній справі, у період неможливості виконання обов’язків судді (тимчасова непрацездатність, відпустка, відрядження) головуючим суддею здійснювати автоматизований розподіл справи в частині розгляду відповідної заяви, яку зареєстровано в автоматизованій системі документообігу суду першою, а решту зазначених заяв передавати тому головуючому судді, якого автоматизована система документообігу суду визначила для розгляду заяви, зареєстрованої першою.

Після того, як минули обставини, які унеможливлювали виконання обов’язків судді раніше визначеним у справі головуючим суддею, за розпорядженням керівника апарату суду здійснюється повторний автоматизований розподіл заяв, зазначених в абзацах другому та четвертому підпункту 3.2.4. цих Засад (якщо такі заяви не було розглянуто), шляхом передання судової справи в частині розгляду відповідної заяви раніше визначеному автоматизованою системою головуючому судді у справі.

(Підпункт 3.2.4 змінено згідно з рішенням зборів суддів Господарського суду Миколаївської області від 26.03.2019 № 5).

3.2.5. У разі надходження заяви (клопотання), подання, скарги тощо, які передбачають вчинення процесуальної дії, під час неможливості виконання суддею, в провадженні якого перебуває справа або який за результатами розгляду справи по суті ухвалив судове рішення (рішення), постановив ухвалу про закриття провадження у справі, в межах якої подано відповідну заяву, (клопотання), подання, скаргу тощо, обов’язків судді (тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка тощо) та перебування справи за межами суду, передавання відповідної заяви (клопотання), подання, скарги іншому судді не здійснювати.

Повідомляти заявнику листом за підписом голови суду (особи, яка у встановленому законом порядку виконує обов’язки голови суду) про неможливість вирішення питання про прийняття заяви (клопотання), подання, скарги тощо у зв’язку перебуванням справи за межами суду. До повернення справи або припинення обставин, які унеможливлювали виконання суддею, в провадженні якого перебуває справа або який за результатами розгляду справи по суті ухвалив судове рішення (рішення), постановив ухвалу про закриття провадження у справі (в межах якої подано відповідну заяву),  обов’язків судді, заява (клопотання), подання, скарга тощо зберігається у відділі документального забезпечення.

(Підпункт 3.2.5 змінено згідно з рішенням зборів суддів Господарського суду Миколаївської області від 25.01.2018 № 2).

3.2.6. У разі повернення судової справи з експертної установи під час неможливості виконання суддею, який зупинив провадження у справі у зв’язку з призначенням судової експертизи, обов’язків судді (відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, закінчення (припинення) повноважень, звільнення судді) здійснювати автоматизований розподіл справи у загальному порядку із застосуванням системи автоматизованого розподілу між суддями відповідної спеціалізації.

У разі повернення судової справи з експертної установи під час неможливості виконання суддею, який зупинив провадження у справі у зв’язку з призначенням судової експертизи, обов’язків судді (тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка тощо), передавання справи іншому судді не здійснювати.

(Підпункт 3.2.6 змінено згідно з рішенням зборів суддів Господарського суду Миколаївської області від 25.01.2018 № 2, від 22.02.2018 № 6, від 19.02.2020 № 2).

3.2.7. Передавання судової справи, заяви, клопотання, подання, скарги тощо головуючому судді чи колегії суддів, які  були раніше визначені автоматизованою системою документообігу у відповідній судовій справі, здійснюється без автоматизованого розподілу із реєстрацією цієї дії в автоматизованій системі документообігу за допомогою службового електронного документа «Попередній склад колегії» з посиланням на відповідні процесуальні норми або рішення зборів суддів.

(Підпункт 3.2.7 змінено згідно з рішенням зборів суддів Господарського суду Миколаївської області від 25.01.2018 № 2).

 3.2.8.    У разі роз’єднання (виділення) позовних вимог (однієї або декілька об’єднаних позовних вимог) в самостійне провадження (окрему судову справу), головуючий суддя, який прийняв рішення про роз’єднання позовних вимог, постановляє відповідну ухвалу. Виділена в окреме провадження судова справа не підлягає автоматизованому розподілу, реєструється відділом документального забезпечення (канцелярією) суду як така, що надійшла вперше, та передається судді, який ухвалив рішення про роз’єднання (виділення) в окреме провадження позовних вимог.

(Підпункт 3.2.8 доповнено до Засад згідно з рішенням зборів суддів Господарського суду Миколаївської області від 25.01.2018 № 2).

3.3. Автоматизований розподіл судових справ, позовних заяв (в т.ч. заяв про видачу судового наказу, поданих у порядку наказного провадження) або інших заяв, клопотань, скарг, подань тощо стороною в яких є боржник у справі про банкрутство або які підлягають розгляду в межах справи про банкрутство

3.3.1. У разі надходження судової справи, позовної заяви (в т.ч. заяви  про видачу судового наказу, поданої у порядку наказного провадження) або іншої заяви, клопотання, скарги, подання тощо, в яких щодо відповідача або позивача (в тому числі третьої особи, яка заявляє  самостійні вимоги на предмет спору; за винятком третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору) відкрито (порушено) справу про банкрутство, здійснювати автоматизований розподіл зазначеної судової справи (позовної заяви, заяви  про видачу судового наказу, поданої у порядку наказного провадження або іншої заяви, клопотання, скарги, подання тощо) із застосуванням системи автоматизованого розподілу шляхом передання її головуючому судді, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство відповідача або позивача (в тому числі третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги; за винятком третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору).

(Підпункт 3.3.1 змінено згідно з рішеннями зборів суддів Господарського суду Миколаївської області від 12.10.2017 № 8, від 25.01.2018 № 2, від 18.10.2023 № 6).

3.3.2. У разі надходження судової справи, позовної заяви (в т.ч. заяви  про видачу судового наказу, поданої у порядку наказного провадження) або іншої заяви, клопотання, скарги, подання тощо, в яких щодо позивача (в тому числі третьої особи, яка заявляє  самостійні вимоги на предмет спору; за винятком третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору) і відповідача відкрито (порушено) справу про банкрутство, здійснювати автоматизований розподіл зазначеної справи (позовної заяви, заяви  про видачу судового наказу, поданої у порядку наказного провадження або іншої заяви, клопотання, скарги, подання тощо) із застосуванням системи автоматизованого розподілу шляхом передання її головуючому судді, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство відповідача, за умови можливості виконання цим суддею обов’язків судді.

(Підпункт 3.3.2 змінено згідно з рішеннями зборів суддів Господарського суду Миколаївської області від 12.10.2017 № 8, від 25.01.2018 № 2, від 18.10.2023 № 6).

3.3.3. Судові справи, позовні заяви, заяви (в т.ч. заяви  про видачу судового наказу, подані в порядку наказного провадження) або іншої заяви, клопотання, скарги, подання тощо стороною в яких є боржник у справі про банкрутство або які підлягають розгляду в межах справи про банкрутство, та які надійшли до суду в період неможливості виконання  головуючим суддею (у провадженні якого перебуває справа про банкрутство), обов’язків судді (тимчасова непрацездатність, відпустка, відрядження тощо), реєструються у день надходження відділом документального забезпечення апарату суду в автоматизованій системі документообігу суду та передаються для розгляду головуючому судді (у провадженні якого перебуває справа про банкрутство) у перший день  виходу його на роботу.

Абзац другий пункту 3.3.3. виключити.

У разі закриття (припинення) провадження у справі про банкрутство за судовим рішенням вищої інстанції, що набрало законної сили, судові справи, які відкриті (порушені) за позовними заявами (заявами), пов’язаними зі справою про банкрутство, і не розглянуті суддею, у провадженні якого перебувала справа про банкрутство, не підлягають автоматизованому розподілу між суддями відповідної спеціалізації і розглядаються суддею, у провадженні якого перебувала  справа про банкрутство, яку припинено.

(Підпункт 3.3.3 змінено згідно з рішеннями зборів суддів Господарського суду Миколаївської області від 12.10.2017 № 8, від 25.01.2018 № 2, від 19.02.2020 № 2, від 18.10.2023 № 6).

3.3.4. У разі передання справи про банкрутство в провадження іншому судді, визначеному автоматизованою системою, здійснювати передання зазначеної справи разом зі справами, провадження в яких відкрито (порушено) за позовними заявами (заявами), пов’язаними із даною справою про банкрутство, та які не розглянуті суддею, у провадженні якого перебувала передана справа про банкрутство.

Також у разі передання справи про банкрутство в провадження іншому судді, визначеному автоматизованою системою, здійснювати передання у провадження  зазначеного судді всіх  заяв, клопотань, скарг, подань тощо, які не було розглянуто в цій справі.

(Підпункт 3.3.4. змінено згідно з рішеннями зборів суддів Господарського суду Миколаївської області від 23.11.2016 № 13, від 12.10.2017 № 8, від 25.01.2018 № 2).

 3.3.5. Підпункт 3.3.5. виключено згідно з рішенням зборів суддів Господарського суду Миколаївської області від 25.01.2018 № 2

 3.4. Пункт 3.4. виключено згідно з рішенням зборів суддів Господарського суду Миколаївської області від 25.01.2018 № 2

 3.5. Автоматизований розподіл заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами або виключними обставинами; судових доручень іноземних судів; позовних заяв, які безпосередньо пов’язані із задоволеною заявою про забезпечення позову або забезпечення доказів; заяв про заміну одного заходу забезпечення позову іншим,  про скасування заходів забезпечення позову, про зустрічне забезпечення, про зміну зустрічного забезпечення, про скасування зустрічного забезпечення; позову про відшкодування збитків, заподіяних забезпеченням позову; інших заяв, скарг,  клопотань, подань тощо у справі (в якій ухвалено судове рішення після закінчення судового розгляду і головуючий суддя, який ухвалив таке рішення, не може виконувати обов’язки судді), що передбачають вчинення процесуальних дій; передання до адміністративного суду заяв (клопотань), скарг, подань тощо, які передбачають вчинення процесуальних дій в порядку Кодексу адміністративного судочинства України, в адміністративних справах Господарського суду Миколаївської області.           

(Пункт 3.5. змінено згідно з рішеннями зборів суддів Господарського суду Миколаївської області від 23.11.2016 № 13, від 25.01.2018 № 2 та доповнено підпунктами 3.5.11., 3.5.12. згідно з рішенням зборів суддів Господарського суду Миколаївської області від 25.01.2018 № 2).

 3.5.1. Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами, що надійшла до Господарського суду Миколаївської області, передається судді, колегії суддів, які визначаються у порядку, встановленому статтею 32 ГПК України, відповідно до якої розгляд відповідної заяви здійснюється тим самим складом суду, який ухвалив судове рішення, що переглядається якщо справа розглядається суддею  одноособово  або у складі колегії суддів. Якщо такий склад суду сформувати неможливо (через відсутність головуючого судді, який ухвалив судове рішення, що переглядається, або через відсутність будь-якого судді з колегії суддів, з причин звільнення, закінчення (припинення) повноважень, відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), суддя або колегія суддів для розгляду заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами або виключними обставинами визначається в порядку, встановленому частиною першою статті 32 ГПК України.

(Підпункт 3.5.1. змінено згідно з рішенням зборів суддів Господарського суду Миколаївської області від 25.01.2018 № 2, від 26.03.2019 № 5).

3.5.2. У разі, якщо заява про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами надійшла до Господарського суду Миколаївської області в період неможливості виконання  раніше визначеним у справі головуючим суддею обов’язків судді (тимчасова непрацездатність, відпустка, відрядження тощо), така заява реєструється відділом документального забезпечення суду у вищевказаній справі та передається для розгляду раніше визначеному головуючому судді в перший день  виходу його на роботу.

(Підпункт 3.5.2. змінено згідно з рішенням зборів суддів Господарського суду Миколаївської області від 26.03.2019 № 5).

3.5.3. У разі одночасного надходження двох або більше заяв про перегляд того самого судового рішення за нововиявленими обставинами або виключними обставинами, якщо для розгляду відповідних заяв необхідно визначити новий склад суду (головуючого суддю або колегію суддів), здійснювати автоматизований розподіл заяви, яка зареєстрована в системі документообігу суду першою, в загальному порядку із застосуванням системи автоматизованого розподілу на підставі ст. 32 ГПК України між суддями відповідної спеціалізації залежно від предмета спору. Решту заяв передавати судді, якого система автоматизованого розподілу визначила для розгляду заяви, що зареєстрована в системі документообігу суду першою.

Вимоги підпункту 3.5.3. також застосовуються у випадках надходження до суду двох і більше заяв  про перегляд того самого судового рішення за нововиявленими обставинами або виключними обставинами, якщо зазначені заяви надійшли протягом періоду розгляду головуючим суддею заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами або виключними обставинами (в тому числі протягом періоду залишення відповідної заяви без руху), яку було зареєстровано першою в системі документообігу суду. 

(Підпункт 3.5.3. змінено згідно з рішеннями зборів суддів Господарського суду Миколаївської області від 23.11.2016 № 13, від 25.01.2018 № 2).

3.5.4. Підпункт 3.5.4. виключено згідно з рішенням зборів суддів Господарського суду Миколаївської області від 25.01.2018 № 2.

3.5.5. Підпункт 3.5.5. виключено згідно з рішенням зборів суддів Господарського суду Миколаївської області від 25.01.2018 № 2.

3.5.6. Підпункт 3.5.6. виключено згідно з рішенням зборів суддів Господарського суду Миколаївської області від 25.01.2018 № 2.

3.5.7. Здійснювати автоматизований розподіл судових доручень іноземних судів із застосуванням системи автоматизованого розподілу на підставі ст. 32 ГПК України.

(Підпункт 3.5.7. змінено згідно з рішенням зборів суддів Господарського суду Миколаївської області від 25.01.2018 № 2).

3.5.8. Здійснювати автоматизований розподіл заяви про забезпечення позову, поданої у порядку пункту 1 частини 1 статті 138 ГПК України (до подання позовної заяви), із застосуванням системи автоматизованого розподілу на підставі ст. 32 ГПК України між суддями відповідної спеціалізації залежно від предмета спору.

У разі надходження позовної заяви, яка безпосередньо пов’язана із задоволеною заявою про забезпечення позову (частина 3 статті 138 ГПК України), здійснювати автоматизований розподіл зазначеної позовної заяви, шляхом прикріплення до заяви про забезпечення позову, поданої у порядку пункту 1 частини 1 статті 138 ГПК України, за умови можливості виконання головуючим суддею, що задовольнив зазначену заяву, обов’язків судді.

У разі неможливості виконання головуючим суддею, який задовольнив заяву про забезпечення позову, подану у порядку пункту 1 частини 1 статті 138 ГПК України (до подання позовної заяви), обов’язків судді (тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка, закінчення (припинення) повноважень, звільнення судді тощо), здійснювати автоматизований розподіл позовної заяви, яка безпосередньо пов’язана із задоволеною заявою про забезпечення позову (поданої до подання позовної заяви), у загальному порядку із застосуванням системи автоматизованого розподілу на підставі ст. 32 ГПК України між суддями відповідної спеціалізації залежно від предмета спору.

У разі надходження заяви про заміну одного заходу забезпечення позову іншим (ст.143 ГПК України), про скасування заходів забезпечення позову (ст.145 ГПК України), заяви про зустрічне забезпечення (ст.141 ГПК України), заяви про скасування зустрічного забезпечення (ст.142 ГПК України) передавати такі заяви головуючому судді у справі (в якій задоволено заяву про вжиття заходів забезпечення позову)  за умови можливості виконання цим суддею обов’язків судді.

У разі неможливості виконання головуючим суддею у справі (в якій задоволено заяву про вжиття заходів забезпечення позову)  обов’язків судді (тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка, закінчення (припинення) повноважень, звільнення судді тощо), здійснювати автоматизований розподіл заяви про заміну одного заходу забезпечення позову іншим (ст.143 ГПК України), заяви про скасування заходів забезпечення позову (ст.145 ГПК України), заяви про зустрічне забезпечення (ст.141 ГПК України), заяви про зміну зустрічного забезпечення (абз. 2 частини 3 ст.143 ГПК України), заяви про скасування зустрічного забезпечення (ст.142 ГПК України) у загальному порядку із застосуванням системи автоматизованого розподілу на підставі ст. 32 ГПК України між суддями відповідної спеціалізації залежно від предмета спору.

(Підпункт 3.5.8. змінено згідно з рішеннями зборів суддів Господарського суду Миколаївської області від 23.11.2016 № 13, від 25.01.2018 № 2, від 19.02.2020 № 2).

3.5.9. Здійснювати автоматизований розподіл заяви про забезпечення доказів, поданої у порядку частини 4 статті 110 ГПК України (до подання позовної заяви), із застосуванням системи автоматизованого розподілу на підставі ст. 32 ГПК України між суддями відповідної спеціалізації залежно від предмета спору.

У разі надходження позовної заяви, яка безпосередньо пов’язана із задоволеною заявою про забезпечення доказів (частина 4 статті 110 ГПК України), здійснювати автоматизований розподіл зазначеної позовної заяви шляхом прикріплення до заяви про забезпечення доказів, поданої у порядку частини 4 статті 110 ГПК України, за умови можливості виконання головуючим суддею, що задовольнив зазначену заяву, обов’язків судді.

У разі неможливості виконання головуючим суддею, який задовольнив заяву про забезпечення доказів, подану у порядку частини 4 статті 110 ГПК України (до подання позовної заяви), обов’язків судді (тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка, закінчення (припинення) повноважень, звільнення судді тощо), здійснювати автоматизований розподіл позовної заяви, яка безпосередньо пов’язана із задоволеною заявою про забезпечення доказів (поданої до подання позовної заяви), у загальному порядку із застосуванням системи автоматизованого розподілу на підставі ст. 32 ГПК України між суддями відповідної спеціалізації залежно від предмета спору.

(Підпункт 3.5.9. змінено згідно з рішенням зборів суддів Господарського суду Миколаївської області від 25.01.2018 № 2).

3.5.10. У разі надходження (в т.ч. передання з вищої інстанції на новий розгляд або розгляд) у справі (в якій ухвалено судове рішення в порядку ст.ст. 80-82 ГПК України [в редакції кодексу до 15.12.2017] або в порядку ст.ст. 231, 236-241 ГПК України [в редакції кодексу з 15.12.2017]) скарг, заяв (клопотань), подань тощо, які передбачають вчинення процесуальної дії під час неможливості виконання (відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку,  закінчення (припинення) повноважень судді, звільнення судді) обов’язків судді  головуючим суддею (який ухвалив в порядку ст.ст. 80-82 ГПК України [в редакції кодексу до 15.12.2017] або в порядку ст.ст. 231, 236-241 ГПК України [в редакції кодексу з 15.12.2017] судове рішення у справі, в межах якої подано відповідну скаргу, заяву (клопотання), подання тощо) здійснювати автоматизований розподіл такої справи для визначення нового головуючого судді. Після автоматизованого розподілу зазначеної справи відповідні зміни щодо визначення у справі нового головуючого судді вносяться до реєстраційної картки скарги, заяви (клопотання), подання тощо.

Після автоматизованого розподілу справи всі скарги, заяви (клопотання), подання тощо, що надходять до суду в цій справі (в т.ч. передані з вищої інстанції на новий розгляд або розгляд), передаються судді, визначеному автоматизованою системою документообігу суду.

(Підпункт 3.5.10. змінено згідно з рішеннями зборів суддів Господарського суду Миколаївської області від 23.11.2016 № 13, від 12.01.2017 № 2, від 25.01.2018 № 2).

 3.5.11. У разі надходження заяв (клопотань), скарг, подань тощо, які передбачають вчинення процесуальних дій в порядку Кодексу адміністративного судочинства України, в адміністративних справах Господарського суду Миколаївської області, передавати вищезазначені заяви (клопотання), скарги, подання тощо разом з адміністративною справою до Миколаївського окружного адміністративного суду за супровідним листом, який підписує голова суду (особа, яка у встановленому законом порядку виконує обов’язки голови суду).

3.5.12. У разі подання документів (інших доказів) у справі, що надійшли до Господарського суду Миколаївської області після ухвалення судового рішення  (зокрема повернення позовної заяви або відмови у відкритті провадження у справі), зазначені документи (інші докази) повертає стороні або учаснику судового процесу головуючий суддя у справі.

(Підпункт 3.5.12. доповнено згідно з рішенням зборів суддів Господарського суду Миколаївської області від 25.01.2018 № 2).

3.6. Повторний автоматизований розподіл судових справ

3.6.1. Повторний автоматизований розподіл судових справ між суддями здійснюється:

  1. у разі задоволення відводу або самовідводу судді (головуючого судді у справі або членам колегії суддів, якщо судова справа розглядається колегією суддів), якому розподілено судову справу для розгляду;
  2. у разі, коли суддя (судді) у передбачених законом випадках не може (не можуть) продовжувати розгляд справи (закінчення повноважень, звільнення судді, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, тривала тимчасова непрацездатність головуючого судді — більше 14 календарних днів, яка призводить до порушення строків вирішення справи, визначених ст. 195 Господарського процесуального кодексу України;
  3. у визначених законодавством випадках (помилково визначена спеціалізація, неправильне налаштування табеля робочих днів суддів, недопустимість повторної участі судді у розгляді справи, відсутність допуску або дозволу до роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, припинення повноважень (закінчення п’ятирічного строку призначення судді вперше, досягнення 65-річного віку тощо);
  4. у разі виникнення інших підстав, передбачених чинним законодавством, Положенням та цими Засадами за мотивованим розпорядженням керівника апарату суду.

(Підпункт 3.6.1. змінено згідно з рішенням зборів суддів Господарського суду Миколаївської області від 23.11.2016 № 13,  від 25.01.2018 № 2, від 22.02.2018 № 6).

3.6.2. У разі тимчасової непрацездатності до 14 календарних днів, відрядження, відпустки тощо головуючого судді на строк, що призводить до порушення строків вирішення справи (визначених ст. 195 Господарського процесуального кодексу), повторний автоматизований розподіл справи не здійснюється, однак може бути здійснений за рішенням зборів суддів.

(Підпункт 3.6.2. змінено згідно з рішенням зборів суддів Господарського суду Миколаївської області від 23.11.2016 № 13, від 22.02.2018 № 6).

3.6.3. У разі тимчасової непрацездатності судді у термін, визначений для вирішення питання про відкриття провадження у справі, залишення позовної заяви без руху, повернення без розгляду, відмови у відкритті провадження у справі; відкриття провадження у справі; про видачу судового наказу у порядку наказного провадження, відмови у видачі судового наказу, про відкриття провадження за будь-якою іншою заявою, клопотанням, скаргою, поданням тощо або залишенням їх без руху, поверненням без розгляду, відмовою у відкриті провадження здійснюється за розпорядженням керівника апарату суду повторний автоматизований розподіл позовних заяв; заяв про видачу судового наказу у порядку наказного провадження; заяв про визнання банкрутом; справ; заяв (клопотань); подань; скарг, поданих в порядку Господарського процесуального кодексу України або в порядку Кодексу України з процедур банкрутства.

(Підпункт 3.6.3. змінено згідно з рішенням зборів суддів Господарського суду Миколаївської області від 25.01.2018 № 2, від 19.02.2020 № 2).

3.6.4. У випадках, передбачених п. п. b) п. 3.6.1, передання справи керівнику апарату суду для здійснення повторного автоматизованого розподілу справи здійснює помічник того судді, який у передбачених законом випадках не може продовжувати розгляд справи.

3.6.5. ВИКЛЮЧИТИ.

(Підпункт 3.6.5. виключений згідно з рішеннями зборів суддів Господарського суду Миколаївської області від 19.02.2021 № 3).

 3.6.6. ВИКЛЮЧИТИ.

(Підпункт 3.6.6. виключений згідно з рішеннями зборів суддів Господарського суду Миколаївської області від 08.06.2023 № 4).

3.7. Автоматизований розподіл судових справ, повернених з вищих інстанцій

 3.7.1. У разі залишення без змін судового рішення Господарського суду Миколаївської області у справі, провадження в якій не закінчено, справу передавати головуючому судді, у провадженні якого перебувала справа під час надходження апеляційної (касаційної) скарги, за умови можливості виконання даним суддею обов’язків судді.

Передавання справи головуючому судді, у провадженні якого перебувала справа під час надходження апеляційної (касаційної) скарги, здійснюється і в разі повернення справи з вищої інстанції протягом чотирнадцяти днів, які передують виходу судді у відпустку.

У разі неможливості вирішення спору в строк,  установлений ст. 195 ГПК України, до початку відпустки головуючого судді та неможливості призначення розгляду справи після закінчення відпустки, здійснювати автоматизований розподіл справи у загальному порядку із застосуванням системи автоматизованого розподілу між суддями відповідної спеціалізації залежно від предмета спору.

(Підпункт 3.7.1. змінено згідно з рішенням зборів суддів Господарського суду Миколаївської області від 25.01.2018 № 2).

3.7.2. У разі скасування ухвали суду, яка стосується руху справи або якою провадження у справі не закінчується (ст. ст. 31, 136–145, 173–175, 224–225, 226-230 тощо), справа передається головуючому судді, який постановив відповідну ухвалу, за умови можливості виконання даним суддею, обов’язків судді.

(Підпункт 3.7.2. змінено згідно з рішенням зборів суддів Господарського суду Миколаївської області від 25.01.2018 № 2).

3.7.3. У разі повернення справи з вищої інстанції після скасування ухвали суду, яка стосується руху справи або якою провадження у справі не закінчується (ст. ст. 31, 136–145, 173–175, 224–225, 226-230  тощо), під час неможливості виконання головуючим суддею, який постановив відповідну ухвалу, обов’язків судді (тривала тимчасова непрацездатність більше 14 календарних днів, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку,  закінчення (припинення) повноважень, звільнення судді), здійснювати за розпорядженням керівника апарату суду повторний автоматизований розподіл справи у загальному порядку із застосуванням системи автоматизованого розподілу між суддями відповідної спеціалізації.

(Підпункт 3.7.3. змінено згідно з рішеннями зборів суддів Господарського суду Миколаївської області від 23.11.2016 № 13, від 25.01.2018 № 2, від 22.02.2018 № 6).

3.7.4. У разі повернення справи з вищої інстанції після скасування ухвали суду, яка стосується руху справи або якою провадження у справі не закінчується (ст. ст. 31, 136–145, 173–175, 224–225, 226-230  тощо) під час неможливості виконання головуючим суддею, який постановив відповідну ухвалу, обов’язків судді (тимчасова непрацездатність до 14 календарних днів, відрядження, відпустка тощо), передавання справи іншому судді не здійснювати.

(Підпункт 3.7.4. змінено згідно з рішенням зборів суддів Господарського суду Миколаївської області від 25.01.2018 № 2, від 22.02.2018 № 6).

3.7.5. У разі передання справи з вищої інстанції на новий розгляд або розгляд (крім випадків, визначених у п.п. 3.7.2.— 3.7.4.) здійснювати автоматизований розподіл такої справи між суддями відповідної спеціалізації залежно від предмета спору, за винятком суддів, які брали участь у розгляді справи — у разі скасування судового рішення (ухвали, рішення, постанови, судового наказу), ухваленого за їхньою участю.

У разі внесення виправлення у постанову вищої інстанції у справі, переданої на новий розгляд або розгляд (крім випадків, визначених у п.п. 3.7.2.— 3.7.4.), якщо автоматизований розподіл переданої на новий розгляд або розгляд  справи вже здійснено, подальше корегування здійсненого автоматизованого розподілу здійснюється за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду з урахуванням уже визначеного автоматизованою системою документообігу головуючого судді для розгляду цієї судової справи.

У разі скасування касаційною інстанцією судового рішення апеляційної інстанції, яке змінило або скасувало рішення суду першої інстанції, та залишення без змін рішення суду першої інстанції  судові справи, які було розподілено іншому головуючому судді у зв’язку із скасуванням рішення апеляційною інстанцією, повертаються за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду раніше визначеному головуючому судді, судове рішення якого було спочатку скасовано, а потім залишено без змін.

Після передання справи на новий розгляд або розгляд (окрім випадків, визначених у п.п. 3.7.2.—3.7.4.) визначеному автоматизованою системою документообігу новому головуючому судді у справі, здійснювати передання всіх заяв, скарг, подань, клопотань, тощо у цій справі (відкриття провадження за якими і розгляд яких було зупинено або відкладено  до повернення цієї справи з суду вищої інстанції) разом зі справою за розпорядженням керівника апарату.

У разі передання скарги, подання, заяви (клопотання) тощо у справі, поверненої з вищої інстанції на новий розгляд або розгляд (крім випадків, визначених у п.п. 3.5.10), здійснювати автоматизований розподіл такої скарги, подання, заяви (клопотання) тощо у справі між суддями відповідної спеціалізації залежно від предмета спору, за винятком суддів, які брали участь у розгляді цієї справи (скасування рішення, ухвали про закриття, постанови, прийнятих за їхньою участю). При цьому на період розгляду вищевказаної скарги, подання, заяви (клопотання) тощо у справі всі подальші скарги, подання, заяви (клопотання) тощо (подані, передані для нового розгляду або розгляду) у справі передаються без автоматизованого розподілу визначеному автоматизованою системою документообігу суду головуючому судді, який  здійснює відповідний розгляд у справі. На період зазначеного розгляду (скарги, подання, заяви (клопотання) тощо) судова справа передається головуючому судді, визначеному автоматизованою системою документообігу суду для розгляду скарги, подання, заяви (клопотання) тощо у справі (без автоматизованого розподілу такої справи).

(Підпункт 3.7.5 змінено та доповнено згідно з рішеннями зборів суддів Господарського суду Миколаївської області від 23.03.2016 № 3, від 12.01.2017 № 2, від 25.01.2018 № 2).

 3.8. Передання раніше визначеному головуючому судді скарг, подань, заяв (клопотань) тощо, які передбачають вчинення процесуальних дій у разі надходження їх протягом днів, в які щодо конкретного судді не розподіляються справи у зв’язку з відпусткою та відрядженням, а також в інших передбачених законом випадках.

 3.8.1. У разі надходження скарг, подань, заяв (клопотань) тощо, які передбачають вчинення процесуальної дії протягом днів, в які щодо конкретного судді не розподіляються справи у зв’язку з відпусткою та відрядженням,  передавати зазначені скарги, подання, заяви (клопотання) тощо судді, який є головуючим у справі. 

(Підпункт 3.8.1 змінено згідно з рішенням зборів суддів Господарського суду Миколаївської області від 10.12.2020 № 6).

3.8.2. ВИКЛЮЧИТИ.

(Підпункт виключений згідно з рішенням зборів суддів Господарського суду Миколаївської області від 10.12.2020 № 6).

3.8.3. У разі надходження протягом двох місяців до закінчення повноважень судді (звільнення судді, припинення повноважень тощо) скарг, подань, заяв (клопотань) тощо, які передбачають вчинення процесуальної дії,  передавати зазначені скарги, подання, заяви (клопотання) тощо судді, який є головуючим у справі, за умови можливості виконання даним суддею обов’язків судді до останнього робочого дня цього судді.

(Підпункт 3.8.3 доповнено до Засад згідно з рішеннями зборів суддів Господарського суду Миколаївської області від 22.02.2018 № 6).

(Частину 3 Засад змінено та доповнено згідно з рішеннями зборів суддів Господарського суду Миколаївської області від 23.03.2016 № 3, від 20.05.2016 № 7, від 23.11.2016 № 13, від 12.01.2017 № 2, від 12.10.2017 № 8, від 25.01.2018 № 2, від 22.02.2018 № 6, від 10.12.2020 № 6).

 4. Засади формування колегіального складу суду

4.1. Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України будь-яку господарську справу, що належить до підсудності місцевого господарського суду, залежно від категорії і складності справи, може бути розглянуто колегіально у складі трьох суддів.

(Пункт 4.1. змінено згідно з рішенням зборів суддів Господарського суду Миколаївської області від 25.01.2018 № 2).

4.2. Під час формування колегіального складу суду до складу колегії входить головуючий суддя у справі, визначений автоматизованою системою документообігу суду, який одночасно є головуючим у судовому засіданні при розгляді даної справи, та судді — члени колегії,  визначені автоматизованою системою документообігу суду для розгляду цієї справи.

4.3. У разі неможливості участі судді (суддів) – членів колегії у розгляді господарської справи (крім головуючого судді) у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, перебуванням у відрядженні, відпустці, внаслідок припинення повноважень, звільнення з посади, недопустимості повторної участі судді у розгляді справи, відсутності допуску до роботи з документами, відводу, самовідводу та ін., здійснюється заміна судді (суддів) — членів колегії для розгляду господарської справи в порядку, встановленому статтею 32 Господарського процесуального кодексу України — шляхом застосування автоматизованої системи документообігу суду.

(Пункт 4.3. змінено згідно з рішенням зборів суддів Господарського суду Миколаївської області від 25.01.2018 № 2).

 4.4. У разі неможливості участі головуючого судді у колегіальному  розгляді справи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, перебуванням у відрядженні, відпустці, внаслідок припинення повноважень, звільнення з посади, недопустимості повторної участі судді у розгляді справи, відсутності допуску до роботи з документами, відводу, самовідводу та ін., здійснюється заміна головуючого судді у справі шляхом повторного автоматизованого розподілу справи із залишенням у складі колегії суддів членів колегії, раніше визначених автоматизованою системою документообігу суду для колегіального розгляду справи.

4.5. У разі коли неможливо сформувати колегію суддів для розгляду конкретної господарської справи (у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, перебуванням у відрядженні, відпустці, внаслідок припинення повноважень, звільнення з посади, недопустимості повторної участі судді у розгляді справи, відсутності допуску до роботи з документами, відводу, самовідводу та ін. суддів відповідної спеціалізації) у кількості, визначеній Господарським процесуальним кодексом України, за правилами, визначеними у пунктах 4.3, 4.4 цих Засад, здійснюється формування складу суду для колегіального розгляду справи із суддів відповідної спеціалізації або всього складу суддів суду незалежно від їхньої спеціалізації. Таке формування складу суду здійснюється за розпорядженням керівника апарату суду в автоматизованій системі документообігу суду, шляхом зміни певної категорії спору на загальну або без урахування спеціалізації суддів.

  1. Особливості здійснення автоматизованого розподілу судових справ у випадках знеструмлення електромережі суду, виходу з ладу обладнання або комп'ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи та тривають понад п’ять робочих днів

5.1. Знеструмлення електромережі суду, вихід з ладу обладнання або комп'ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи та тривають понад п’ять робочих днів, відповідно до пункту 2.3.55 Положення, фіксуються актами, складеними комісією під головуванням керівника апарату (особи, яка виконує його обов’язки), із зазначенням у них дати, часу настання та закінчення дії відповідних обставин, причин виникнення, заходів, вжитих для їх усунення.

Електронні примірники зазначених актів вносяться до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після усунення зазначених обставин.

5.2. Автоматизований розподіл судових справ між суддями, крім справ, визначених у п. 5.3., здійснюється невідкладно після налагодження роботи автоматизованої системи або на наступний робочий день після усунення зазначених у підпункті 5.1. обставин.

5.3. У разі настання обставин, зазначених у підпункті 5.1, розподіл судових справ, які за законом мають розглядатися невідкладно з метою недопущення порушення конституційних прав громадян (заяви про забезпечення позову – ст.ст.136-140 ГПК України,  заяви про заміну одного заходу забезпечення позову іншим – ст.143 ГПК України, заяви про скасування заходів забезпечення позову – ст.145 ГПК України, заяви про зустрічне забезпечення – ст.141 ГПК України, заяви про скасування зустрічного забезпечення – ст.142 ГПК України тощо) здійснює голова суду (особа, яка у встановленому законом порядку виконує його повноваження) в такому порядку:

5.3.1. із загального списку суддів Господарського суду Миколаївської області, сформованого в алфавітному порядку, визначаються судді, які мають повноваження щодо розгляду судової справи відповідної категорії на момент визначення головуючого судді;

5.3.2. із кількості суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент визначення головуючого судді, незалежно від навантаження, визначається перший у списку головуючий суддя для розгляду конкретної судової справи;

5.3.3. головуючими суддями для розгляду господарських справ, що надійшли протягом строку дії обставин, зазначених в підпункті 5.1,  визначаються судді з урахуванням алфавітного порядку, в якому вони зазначені у списку суддів певної спеціалізації, та черговості.

5.4. Підставою для визначення головуючого судді у справах, зазначених в п. 5.3, є розпорядження голови суду, завірена належним чином копія якого, долучається до матеріалів господарської справи.

5.5. Не пізніше наступного робочого дня після усунення обставин, зазначених у підпункті 5.1, до автоматизованої системи вноситься передбачена цими Засадами інформація із зазначенням у хронологічному порядку номера та дати фактичного надходження кореспонденції (справ) до суду, а також інформація про її (їхній) розподіл.

 6. Оформлення й видавання виконавчих документів, подання та повернення апеляційних скарг, визначення копій матеріалів справи, які підлягають надсиланню до вищої інстанції

 6.1. Оформлення і видавання виконавчих документів здійснюється в паперовій формі судом, який ухвалив відповідне рішення, за правилами, що діють після набрання чинності 15 грудня 2017 року змін до ГПК України (підпункт 19.1 пункту 19 частини 1 Перехідних положень ГПК України).

У разі неможливості виконання головуючим суддею, який ухвалив судове рішення у справі, обов’язків судді (тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка, закінчення (припинення) повноважень, звільнення судді тощо), оформлення і видавання виконавчих документів здійснює суддя, визначений відповідно до розпорядження голови суду.

У разі неможливості виконання суддею, який визначений відповідно до розпорядження голови суду, обов’язків судді (тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка, закінчення (припинення) повноважень, звільнення судді тощо), оформлення і видавання виконавчих документів здійснює голова суду (особа, яка у встановленому законом порядку виконує обов’язки голови суду).

6.2. Апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності 15 грудня 2017 року змінами до ГПК України (підпункт 17.5 пункту 17 частини 1 Перехідних положень ГПК України).

У разі подання апеляційної скарги на ухвалу суду, що не підлягає оскарженню окремо від рішення суду, ухвалу про повернення апеляційної скарги заявнику постановляє головуючий суддя, який постановив оскаржувану ухвалу, за умови можливості виконання цим суддею обов’язків судді.

У разі подання апеляційної скарги на ухвалу суду, що не підлягає оскарженню окремо від рішення суду, під час неможливості виконання головуючим суддею, який постановив оскаржувану ухвалу, обов’язків судді (тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка, закінчення (припинення) повноважень, звільнення судді тощо), за розпорядженням керівника апарату суду здійснюється автоматизований розподіл справи на підставі ст.32 ГПК України між суддями відповідної спеціалізації залежно від предмета спору для постановлення відповідної ухвали.

Після того, як минули обставини, які унеможливлювали виконання обов’язків судді раніше визначеним у справі головуючим суддею, за розпорядженням керівника апарату суду здійснюється повторний автоматизований розподіл такої справи, шляхом повернення її раніше визначеному автоматизованою системою головуючому судді у справі.

6.3.  Подання апеляційних або касаційних скарг на ухвали суду першої або апеляційної інстанції не перешкоджає продовженню розгляду справи  цим судом, окрім випадків, коли до суду апеляційної або касаційної інстанції передаються всі матеріали справи (підпункт 17.11 пункту 17 частини 1 Перехідних положень ГПК України).

У разі подання апеляційної скарги на ухвали суду першої інстанції, передбачені пунктами 1, 6-8, 10, 12-14, 17-21, 31-33 частини першої статті 255 ГПК України, чи подання касаційної скарги на ухвалу суду апеляційної інстанції (крім ухвал щодо забезпечення позову, зміни заходу забезпечення позову, щодо зустрічного забезпечення позову, про накладення штрафу в порядку процесуального примусу, окремих ухвал) – до суду апеляційної або касаційної інстанції передаються усі матеріали. В інших випадках – до суду апеляційної або касаційної інстанції передаються копії матеріалів, необхідних для розгляду скарги. У разі необхідності суд апеляційної або касаційної інстанції може витребувати також копії інших матеріалів справи (підпункт 17.10 пункту 17 частини 1 Перехідних положень ГПК України).

У разі надсилання копій матеріалів справи до вищої інстанції відповідно до підпункту 17.10 пункту 17 частини 1 Перехідних положень ГПК України, визначення копій та  засвідчення їх здійснює головуючий суддя, який постановив оскаржувану ухвалу, за умови можливості виконання  цим суддею обов’язків судді.

У разі надсилання копій матеріалів справи до вищої інстанції відповідно до підпункту 17.10 пункту 17 частини 1 Перехідних положень ГПК України, під час неможливості виконання головуючим суддею, який постановив оскаржувану ухвалу, обов’язків судді (тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка, закінчення (припинення) повноважень, звільнення судді тощо), визначення копій та засвідчення їх здійснює голова суду (особа, яка у встановленому законом порядку виконує обов’язки голови суду

(Частину 6 Засад змінено згідно з рішенням зборів суддів Господарського суду Миколаївської області від 25.01.2018 № 2, від 19.02.2020 № 2).

 7. Надсилання оригіналів електронних судових рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень; внесення до автоматизованої системи документообігу відомостей щодо набрання рішенням законної сили; надання інформації про стан розгляду справи; централізоване зберігання процесуальних та інших документів, виготовлених у судах; передавання судових справ до електронного архіву

7.1. Оригінали електронних судових рішень, засвідчені електронним цифровим підписом, надсилаються до Єдиного державного реєстру судових рішень у порядку, визначеному Порядком ведення Єдиного державного реєстру судових рішень.

7.2. Відомості про набрання судовим рішенням законної сили (у тому числі за результатами розгляду судом апеляційної чи касаційної інстанції) вносить до автоматизованої системи помічник головуючого судді у справі або головуючий суддя.  

7.3. Інформація щодо дати надходження судової справи до суду, єдиного унікального номера судової справи, номера провадження (за наявності), прізвищ учасників процесу, дати та часу призначення судової справи до розгляду, місця проведення судового засідання, дати розгляду судової справи, а також інформація про надходження апеляційних чи касаційних скарг, заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами та їх розгляду надається на виконання вимог закону шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті Господарського суду Миколаївської області у складі веб-порталу «Судова влада України».

7.4. Електронні примірники судових рішень та інших документів, виготовлених у суді, а також електронні примірники наказів керівника апарату суду щодо визначення функціональних обов’язків, прав користувачів автоматизованої системи, надання та позбавлення права доступу до неї (в тому числі визначення уповноваженої особи апарату суду, відповідальної за здійснення автоматизованого розподілу судових справ), розпоряджень керівника апарату суду щодо призначення повторного автоматизованого розподілу судових справ, наказів голови суду про відрядження (про скасування наказів про відрядження) суддів, рішень (витягів з рішень) зборів суддів, актів щодо знеструмлення електромережі суду, виходу з ладу сервера автоматизованої системи та інших умов, що впливають на функціонування автоматизованої системи відповідно до Положення, протокол передання судової справи раніше визначеному у судовій справі судді створюються в автоматизованій системі із застосуванням вбудованого редактора текстів з використанням спеціальних шаблонів, які передбачають використання відповідних полів введення показників із переліку відомостей про судову справу (перелік показників передбачений змістом кожного окремого документа).

7.5. До електронного архіву суду передаються всі відомості щодо розглянутих судових справ, які внесені до бази даних автоматизованої системи.

  1. Прикінцеві та перехідні положення

8.1. Ці Засади набирають чинності  з дня затвердження їх зборами суддів Господарського суду Миколаївської області.

8.2. Визнати такими, що втратили чинність, пункти рішень та рішення зборів суддів Господарського суду Миколаївської області:  

— п.п. 1–3 рішення від 14.01.2011 № 2;

8.3. Визнати такими, що втратили чинність, Засади використання автоматизованої системи документообігу Господарського суду Миколаївської області, затверджені рішенням зборів суддів Господарського суду Миколаївської області від 29.05.2015 № 7 з доповненнями, внесеними рішеннями зборів суддів Господарського суду Миколаївської області від 18.12.2015 № 14.

8.4.  Установити, що у зв’язку з внесенням змін до Положення про автоматизовану систему документообігу суду (Рішення Ради суддів України від 02.03.2017 № 17) та враховуючи приписи підпунктів 1.5., 1.6. пункту 1 Прикінцевих положень (Розділ ХХ) зазначених змін до Положення, чинні Засади використання автоматизованої системи документообігу Господарського суду Миколаївської області діють до підключення Господарського суду Миколаївської області до модулю автоматизованого розподілу та інших підсистем якщо інше не буде встановлено внаслідок внесення подальших змін до Положення або до інших актів чинного законодавства.

 (Засади доповнені пунктом 8.4. згідно з рішенням зборів суддів Господарського суду Миколаївської області від 21.03.2018 № 9).